славянин

От Уикиречник

славянин (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип

 1. Представител на голяма група близки по език народности, населяващи източната и югоизточната част на Европа.

Етимология

Праслав. *slověninъ, мн.ч. *slověne „племенно название“, старобълг. словѣне „название на племе в околностите на Солун“, словѣньскъ прил. (Простр. жит. Конст.-Кирил, Черноризец Храбър), славеньскь прил. (Конст. Преславски, ХІ в.-руски препис), старорус. словѣне, словяне „название на племе в околностите на Новгород“ (Нач. рус. лет.), словен. slovenski „словенски“, чеш. slovanský „славянски“, slované „славяни“, слов. slovák „словак“, slovenka „словачка“, Slovensko „Словакия“, пол. słowianie мн. „славяни“, кашуб. słoviński „прибалтийско-словински“ (в областта Померания), полаб. slüövenskë „самоназвание на полабските славяни“.

Формата славянин в бълг. е заета от рус., укр. славянин а те са от пол. słowianie. Най-ранно споменаване на формата с -а- в български е през 1841 г. Формата е заета на ранен етап в средновековно-лат. Sclaveni и араб. صقلاب (ṣaqlāb) (мн.ч. صقلبة ṣaqalibet) през средногр. Σθλαβηνοί, Σκλαβηνοί мн.ч. „славяни“ (Псевдо-Цезарий, Прокопий VІ век), Σκλαβηνοί, Σθλоβηνοί: τά σθλоβενικά γράμματα „славянските племена“ (Теоф. Охридски, ХІ в.). Запазено като самоназвание единствено у словенците и словаците. Производно МИ Слоещица „река в Демирхисарско, Р. Македония“ (от *Cловѣньштица < СелИ *Cловѣне), рум. МИ Slăvineşti.

Без сигурна етимология. Най-вероятно първоначално образувано въз основа на изгубен речен топоним *slovъ (срв. старорус. Словутичь, укр. Славут, Славутич „епитет на Днепър“, Слоуιа „приток на р.Вазуза в Русия“, сръб. славина „чеп, канелка“, ославити „разводнявам вино“) с наст. -ěninъ, образуваща имена на жители от МИ, срв.: солоунѣне < МИ Солун, римляни < МИ Рим, старорус. ПлИ полιанe < *pole, ПлИ лужичани < МИ *lǫžica „Лужица“, бълг. МИ Лъжене (от старобълг. *лѫжѣне), първоначално ПлИ „полски жители“ < *lǫgъ „поляна“, г.-луж. МИ Drježdźany „Дрезден“, първоначално ПлИ „горски жители“ < *dręzga „гора“, старорус. ПлИ Δερβλενίνοι, „горски жители“ деревлιане: зане сѣдоша въ лѣсѣхъ (Нач. рус. лет.: Лаврент. преп.), полаб. ПлИ Drewani < МИ *derva „гора“ и др.

От средновековно-лат. Sclaveni (мн.ч.) възниква обратната производна sclavus „роб“ (ед.ч.), поради големият брой роби от славянски племена, продавани на тържищата във Византия и Зап. Европа, откъдето са съвременните форми в зап.-европ. езици. От балк.-лат. *sclavus са рум. şchei, алб. shqa „българин“, рум. МИ Şcheii Braşovului = нем. Belgerei, унг. Bolgárszeg „името на българския квартал в Брашов“.

Фразеологични изрази

Превод

 • албански:  (sq)
 • английски:  (en)
 • арабски:  (ar)
 • арменски:  (hy)
 • африкаанс:  (af)
 • баски:  (eu)
 • белоруски:  (be)
 • бретонски:  (br)
 • виетнамски:  (vi)
 • грузински:  (ka)
 • гръцки:  (el)
 • датски:  (da)
 • есперанто:  (eo)
 • естонски:  (et)
 • иврит:  (he)
 • индонезийски:  (id)
 • интерлингва:  (ia)
 • ирландски:  (ga)
 • исландски:  (is)
 • испански:  (es)
 • италиански:  (it)
 • каталонски:  (ca)
 • китайски:  (zh)
 • корейски:  (ko)
 • корнийски:  (kw)
 • латвийски:  (lv)
 • латински:  (la)
 • литовски:  (lt)
 • люксембургски:  (lb)
 • малайски:  (ms)
 • маори:  (mi)
 • немски:  (de)
 • норвежки:  (no)
 • персийски:  (fa)
 • полски:  (pl)
 • португалски:  (pt)
 • румънски:  (ro)
 • руски: славянин (ru)
 • самоански:  (sm)
 • сингалски:  (si)
 • словашки:  (sk)
 • словенски:  (sl)
 • сръбски:  (sr)
 • тагалог:  (tl)
 • тайландски:  (th)
 • турски:  (tr)
 • украински:  (uk)
 • унгарски:  (hu)
 • урду:  (ur)
 • фински:  (fi)
 • френски:  (fr)
 • фрисийски:  (fy)
 • хавайски:  (haw)
 • хинди:  (hi)
 • холандски:  (nl)
 • хърватски:  (hr)
 • чешки:  (cs)
 • шведски:  (sv)
 • шотландски:  (sco)
 • японски:  (ja)

Синоними

Сродни думи

Производни думи

славянски, славянство