самодива

От Уикиречник

самодива (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

Митическо женско същество, което живее в горите и планините.

Етимология

Сродни форми: ст.-бълг. дивъ (Миней 15 в.), сръб. див „великан, исполин“, ст.-рус. дивъ „птица, предвещаваща нещастие“ (12 в.). За образуването срв. самовила. Праслав. *divъ < незасв. осет. форма *dīva-/*deva-, сродна със ср.-перс., нперс. dēv „демон, дявол“, авест. daēva- „зъл дух“, афг. lewə „вълк“ < праиран. *daiva-, сродна със ст.-инд. deva- „бог“, ст.-лат. deivos, лат. dīvus, deus, лит. diẽvas „бог“. Промяната на иранско ai > ī е типично за иронския диалект на осет. език, срв. осет. ирон. dīn „религия“ < праиран. *daina- (авест. daēna- „вяра“).

Фразеологични изрази

 1. Самодивско кладенче.
 2. Като самодива. С разпуснати коси (и с бели, широки дрехи).

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

елф, фея, горски дух, самовила

Сродни думи

Производни думи

самодивски

Съществително име, неосновна форма

Вид

Oсновна форма

самодив