революция

От Уикиречник

революция (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 47

 1. Само ед. Филос. Форма на развитие на явленията (в природата или обществото), при която се извършва дълбоко преобразувание, рязък скокообразен преход от едно качествено състояние в друго.
 2. Полит. Бърза и дълбока промяна в обществено-политическото устройство, при която по насилствен път се завзема властта и се установява нов, различен тип държавно управление // Стесн. Въстание, бунт.
 3. Прен. Коренно изменение, преобразование в някаква област на човешката дейност (в материалното производство, науката, духовното развитие или др.) в резултат на някакво постижение, откритие или др.

Етимология

— От фр. révolution.

Фразеологични изрази

Буржоазна революция. Истор. Социална революция, която има за цел да премахне феодалния строй или неговите остатъци в една страна и да установи власт на буржоазията, благоприятна за развитието на капитализма. ◇ Буржоазно-демократична революция. Истор. Социална революция, извършвана от дребнобуржоазните политически сили, в момент, когато едрата буржоазия е станала контрареволюционна сила и се обявява против революционните преобразувания. ◇ Културна революция. Книж. Движение в Китай след 1966 г., целящо разгромяване на партийните организации и органите на народната власт, както и отричане на класическото наследство в духовната област. ◇ Научно-техническа революция. Иконом. Коренно преобразование в производителните сили, оказващо цялостно въздействие върху живота на обществото, което е следствие от превръщането на науката във водещ фактор за общественото развитие чрез широко въвеждане в практиката на съвременните научно-технически открития, иновационни технологии и нови източници на енергия. ◇ Нежна (кадифена) революция. Полит. Коренна промяна в политическата система, извършена по мирен, ненасилствен път. ◇ Промишлена (индустриална) революция. Иконом. Коренна промяна в начина на производство, свързана с въвеждане на качествено нови и значително по-ефективни производствени методи и технологии. ◇ Сексуална революция. Нарастване на интереса към въпросите на сексуалните отношения, наблюдавано предимно в западното общество през втората половина на ХХ в., което е съпроводено със снемане на ограниченията и предразсъдъците и разкрепостяване на сексуалното поведение. ◇ Социална революция. Истор. Смяна на един социално-икономически строй с друг, осъществявана по насилствен път и съпровождана с коренни преобразувания в общественото и държавното устройство.

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи