могила

От Уикиречник

могила (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

 1. Тълковно значение: Неголямо изкуствено земно възвишение.
 2. Исторически значения: Селищна могила - "акропол" от най-старата устойчива праисторическа култура.
 3. Надгробна могила - погребален ритуал особено популярен в Стара Тракия.
 4. Съвременни употреби Братска могила. Общ гроб на загинали едновременно.

Етимология

Български "могила" Старобълг. могыла, могила (ХІІІ в.), Праслав. *mogyla (сърбохърв. гомила, могила, словен. gomila, чеш., слов. mohyla, пол. mogiła, полаб. mügålа „могила“, рус., укр. могила „гроб“). Вероятно става дума за кръстосване на 2 различини по произход лексеми - от една страна, тюрк. *moɣol/*moɣul „копа сено“ (сиб.-тат. moɣol, чагат. boɣul, якут. бугул „копа сено“ (от монг.), ст.-монг. buqal, монг., бурят. бухал „копа сено“ > унг. boglya „копа“, осет. mæk'oyl, bæk'wæl, карач. baqoal, груз. mаgoli, сван. meko „копа сено“, каб. mäqu „сено“), а от друга лат. cumulus „насип“ с метатеза cumulus > *muculus, (срв. итал. mucchio „насип“, рум. măgură „хълм, насип; пещера“ (> МИ Магура), алб. magulë, gamule „насип от пръст и трева“ (> сръб. гомила, словен. gomila)). Балкано-ром. *muculus следва да се е кръстостало с тюрк. moɣol за да се получи слав. *mogyla при очаквано *mъgъlа Заета е и в рум. movilă „хълм“, унг. máglya „клада“. Унгарската форма обяснява и значението „гроб, гробище“ в източнослав. езици: „насип“ > „клада“ > „трупоизгаряне“ > „гробище“.

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: mogiła (pl)
 • португалски: [[]]
 • румънски: movilă (ro), măgură (ro)
 • руски: могила (ru)
 • словашки: mohyla (sk)
 • словенски: [[]]
 • сръбски: гомила (sr)
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: mohyla (cs)
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи