Направо към съдържанието

мляко

От Уикиречник

мляко (български)

Съществително нарицателно име, среден род, тип

 1. Белезникава течност, отделяна от специални жлези на женските бозайници, която служи за изхранване на новородените малки.
 2. Същата течност, използвана за храна от хората (краве мляко, овче мляко, козе мляко).
 3. Подобна на мляко течност, която се отделя от някои растения и гъби (мляко от листото на фикус, кокосово мляко)

Етимология

ст.-бълг. млѣко γάλα (Син. пс., Супр.). Праслав. *melkò. Думата няма общоприета етимология, но най-вероятно се касае за старинна германска заемка, въпреки интонационните различия. Други опити за сравнение са неубедителни

 • с *molka „блато“: бълг. млакà „блато“, сърбохърв. млака, млаква, словен. mlakа, чеш., слов. mlákа „мочурлива почва, гьол“, пол. раmłоkа „мъгла, облак“, młokicina „ручей, блатна върба“, ст.-рус. молокита (Грам. 1504 г.), укр. Молокиш, име на река; *mьlkъ: чеш. mlklý, mlkvý „суров“, слов. mkľvу „суров, незрял“. Това не е сигурно, тъй като като термин от ландшафта *molka „блато“ може да не е от ИЕ произход.
 • с лит. malkas „глътка“, латв. malks „глътка“, malkа „питие“, които обаче могат да бъдат заети от д.-нем. malche „веднъж“ със специализация на значението в „нещо изпито на един дъх“, срв. особено латв. vienā malkā izdzert „изпито на един дъх“, es tā alus nuodzēruos pa mazām malciņām „изпих бирата на малки глътки“.
 • Връзката с ИЕ глагол за „доя“, *h2melg^-, представен в слав. *mъlzǫ (бълг. мълзя, цслав. мълзу, млѣсти, словен. molzem, mlesti, molsti „доя“, мор.-слов. mlzе „суче“ (за бебета, телета)), *molzъ „течност, издоено мляко“ (бълг. диал. млаз, сърбохърв. млаз „количеството мляко, издоено от един път“, рус. молозиво), лит. melžu, milžti „доя“ и герм. *melkan (ст.-сканд. mjolka „доя“, mjolk „мляко“, ст.-в.-нем. milchu, нем. melken, англ. to milk), *miluk- „мляко“ (гот. miluks, ст.-сканд. mjolk, ст.-в.-нем. miluh, ст.-сакс. miluk), старогр. ἀμέλγω „доя“, ирл. bligim „доя“, алб. mjel (*melðō) „доя“, лат. mulgeō „доя“, тохар. А malke, Б malkwer „мляко“, е фонетически невъзможна.

Вероятно *melko е заето от герм. *melkan „доя“ със семантична специализация „това, което е издоено от един път“, срв. сърбохърв. млаз и особено тохар. А malke, Б malkwer „мляко“ (при липса на глагол със значение „доя“ от същия корен!).

Фразеологични изрази

 • от пиле мляко (има) - голямо разнообразие, нищо не липсва.
 • Магарешко мляко - сорт бяло вино.

Превод

 • английски: milk (en)
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: Milch (de)
 • норвежки: mølk (no)
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: молоко (ru)
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: млеко (sr)
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: lait (fr)
 • холандски: [[]]
 • хърватски: mlijeko (hr)
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи