марж

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

маржът, маржа, само ед., м. 1. Излишък, разлика. 2. Спец. Във финансите – разлика в цената между покупката и продажбата на нещо. 3. Спец. В банковото дело – разлика между цената на актива и цената на пасива.

Банков термин: излишък, разлика. Най - общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива(цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с лоши кредити (курсова разлика) – банков (борсов, валутен) доход на предприемача, който се определя като разлика между лихвите по предоставените кредити и лихвите по използваните депозити.