Направо към съдържанието

кърма

От Уикиречник

кърма (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

 1. Човешко мляко.
 2. Фураж, храна за животни.
 3. Задна част на кораб, където са уредите за управление.

Етимология

 1. ст.-бълг. кръма, кръмлıа τροφή „храна“ (Супр., Ман.хр., Григ. Наз. ХI в., Й.Екзарх.). Думата е общославянска (сърбохърв. крм, крма, словен. krma, krm, пол. karmia, рус., укр., белор. корма). Праслав. *kъrma, *kъrmъ, но извеждането ѝ от и.е. *kṛ-mneh2, като кентумно развитие на и.е. корен *k^er- в лит. šérti, šeriù „храня (добитък)“, pãšaras „кърма, ярма“, старогр. κορέννῡμι, аор. ἐκόρε(σ)σα „засищам“, κόρος „насита“, ирл. coirm „вид бира“, вероятно и лат. cremor „гъст сок“, Сеrēs „богинята на растенията Церера“, е несигурно във формално семантично и фонетично отношение: би се очаквало *sъrma, *sъrmъ; има колебание в грам. род; в славянските езици липсва глаголната основа, а глаголът *kъrmjǫ, *kъrmiti е производен на *kъrmъ.
 2. ст.-бълг. кръма „задна част на кораб“ (Зогр., Мар.). Думата е южнославянска (сърбохърв. крма., словен. krma) Интересно е да се отбележи, че нейни производни се срещат единствено в южнослав. езици (сръб. остар. крмни, хърв. krman, слов. krmni „кърмови“), което означава, че е заета по книжовен път в рус. корма, белорус. карма, укр. корма „кърма на лодка“. Заета в унг. kormány „кормило, правителство“. Срв. и книжовните старобълг. кръмьчи(и) „кормчия“, (Супр.), кръмъчъствиє „управление“ (Слепч. ап.), кръмьникъ (Супр.), кръмилокормило“ (Ман. хр., Слепч. ап.) и др. Рус. коромысло, словин. čarmusla „палка, част от плуга“ са славянски форми, съотносими със старогр. κορμός „отрязък“ и нямат нищо общо с кърма.

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

кърмя, кърмене, кърмаче, кърмачка