жаба

От Уикиречник

жаба (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип

Вид безопашато земноводно.

Етимология

старобълг. жаба, жѣба (Син. пс.) от праслав. *žěba < *gēbā < *gweb-eh2, Сродни форми: старопрус. gabawo „жаба“, старосакс. quappa „змиорка“. Предвид наличието на две последователни звучни непридихателни gw-, -b- в *gweb- и ограниченото разпространение на формите, вероятно се касае за дума от не-ИЕ произход. Лат. būfō „жаба“ не е свързана с горните форми, тъй като е от словосъчетание *gwou-dheh1- „сучеща крави“, срв. староинд. go-dhā- „вид игуана“.

Фразеологични изрази

крастава жаба

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи

жабурняк