гъска

От Уикиречник

гъска (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

  1. Водна птица ,по-голяма от патица.

Етимология

ст.-бълг. гѫсь (Златоуст., ХІІ в). Праслав. *gǫsь вместо правилната сатемна форма *zǫsь, ИЕ *g^hons- (сравни лит. žąsis, латв. zoss, ст.-инд. haṃsas) се дължи на кръстосването на *zǫsь „гъска“/*zǫsьrь „гъсок“ с герм. *gansi- (нем. Gans), сродно с горните форми и още със ст.-гръц. χήν, , ст.-ирл. géiss „гъска“, лат. (h)anser „гъсок“.

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи