Уикиречник:Разговори/Архив/2011–2015

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Режим РЕДАКТИРАНЕ[редактиране]

Сега съществуващата таблица подпомагаща редактирането на статии е крайно неудобна и реално пречи за създаване на качествени нови статии. Това се вижда от създаваните в последните месеци статии от две, три думи. Кой и защо премахна старата таблица с възможност за използване на шаблоните и други средства за редактиране? Ако греша, моля да се опише как и откъде да се вземат всички помощни средства. --CvetanPetrov1940 13:33, 7 януари 2011 (UTC)

Върнах ги. — Борислав 12:23, 18 януари 2011 (UTC)

Примери, фразеологизми; обяснения; статии (заглавия на страници) от повече думи[редактиране]

1. Ползвайки чужди у-речници съм се убедил, че посочването на примери към тълкуванията на думите е полезно. В англ. версия като че ли принципът е примерите да се дават на нов ред с отстъп непосредствено под съответното значение на думата. В немската версия има отделна рубрика (подраздел) примери, където номерацията отговаря на номерацията в раздела за значения. В българската версия на места забелязах примерите да се сочат на същия ред като съответното значение, отграничени в курсив. Тук имаме и подраздел `фразеологични изрази`, за който ми се струва, че е систематично подниво на несъществуващото ниво `примери`; при това един израз може да кореспондира на само едно от значенията на думата. Има ли преобладаваща практика или политика по отношение на посочването на примери? (На мен ми харесва повече немската метода, з-то значенията са дадени по-концентрирано, а примерите са вече ниво за задълбочаване на знанията; минусът спрямо английската може би е, че се налага да се мести погледът - значение 1 - пример 1 - значение 2 ...) --78.128.100.19 12:49, 9 януари 2011 (UTC) Гледах, че във Викисловарь (напр.) се използват различни цветове, вкарани чрез шаблони - което е лесно, ако ги има в падащо меню, и малко по-трудно за редактиране от начинаещи, но все пак дава повече варианти за обособяване. Има хартиени речници, в които също се ползват цветова кодировка, а тук това не оскъпява печата. Шареното радва :) --78.128.100.19 02:34, 14 февруари 2011 (UTC)

1а. Използваният за номерацията не допуска създаването на нива от типа 3.1., 3.2; наистина, възможно е да има отстъпени поднива с № 1. и 2. към главно ниво № 3; но ако не съществува самостоятелен текст на главно ниво № 3, отстъпените поднива се явяват към главно ниво № 2. Наистина ## или *# могат да създадат едновременно ниво и подниво, но само за първи (или след прекъсване) ред на списъка, т.е. само 1* (подниво първа звездичка към главно ниво с № 1), а не и към главни нива с № 2 и сл. Подреждането на значенията обаче следва логиката на произхода и затова невинаги е удачно значението с много нюанси да е на първо място; а може и да има и няколко значения с много нюанси.

  • бръм, водено от # *
  • бръм, водено от # *
 1. бръм, водено от #
  1. бръм, водено от ##
  2. бръм, водено от ##
  • бръм, водено от # * – отива към № 2, а не към № 3
  • бръм, водено от # *
  1. бръм, водено от ##, следвано от празен ред
  1. гъл, водено от ##
  2. гъл, водено от ##

Уикиречник дава поле за подробно разясняване и систематизиране на значенията. В обикновените речници се използват три нива: (1) 2 отделни речникови статии с горен индекс за напълно различни думи/ значения; (2) номерирани значения в рамките на една речникова единица; (3) значения, отделени с точка-и-запетая в рамките на едно номерирано значение; (0) ако има изброяване със запетая, това обикновено са синонимни обяснения. При Уикиречник, наред с възможността за отделни статии в една страница, има възможност за много по-ясно обособяване и смислово подреждане на значенията чрез йерархично номериране и не е необходимо да се пести място. Наистина, поначало не е редно да има подниво, без да е дефинирано главното ниво, но понякога се налага. (Напр. при "викам", три сродни значения са "казвам, говоря", "казвам, мисля", и "казвам, наричам") Вероятно в повечето такива случаи може къде по-изкуствено, къде по-естествено да се даде главно ниво ("казвам в смисъл на:", "говоря", "мисля", "наричам"). Истински проблем обаче съществува при примерите, в случай че се дават в отделен раздел. Поначало няма как да се даде пример към главното ниво, той винаги е конкретен, към поднивото му. Подобен проблем би съществувал и към фразеологизмите, ако се посочва към кое значение са. Едното разрешение е при примерите да не се използва автоматична номерация, а отстъп и цифра (:1.3.), каквото разрешение се налага и при преводите, които се дават сбито. Другото е даденият по-горе вариант с даването на примерите непосредствено под (с ## :)/ до значението.--78.128.100.19 00:11, 18 януари 2011 (UTC)

2. Още нещо, понякога се налага обяснението на значението да не става само чрез синонимни изрази, а и с поясняващи думи и изречения: най-често да се обясни сферата, в която се използва - техн., ост., срв., диал.. Поначало тези обяснения се изписват в скоби пред значението, но понякога между тях и самото значение има връзка — мисля, че тогава в някои чужди речници преди затварящата скоба има двоеточие, но не мога сега да намеря пример, аи това май е нетипично за българския. Напр. "(ост.) одая", "(съкр. от) работнически факултет". Общото с предишното питане е (1) къде да се позиционират подробни обяснения; (2) в курсив ли, в скоби ли; (3) и има ли създаден образец за структурирането на статиите.--78.128.100.19 13:16, 9 януари 2011 (UTC) Във Викисловарь (напр.) се използват различни цветове, вкарани чрез шаблони - което е лесно, ако ги има в падащо меню, и малко по-трудно за редактиране от начинаещи, но все пак дава повече варианти за обособяване. Има хартиени речници, в които също се ползват цветова кодировка, а тук това не оскъпява. --78.128.100.19 02:34, 14 февруари 2011 (UTC)

2а. Може би трябва да се унифицира и представянето на етимологията. Думата е дошла "от рус. от лат. (прил.) от лат. (същ.)" или "от лат. (прил.) от лат. (същ) през рус.", или "от лат. "същ" през лат. (прил) през рус." - вторият пример размества посоката на образуване, в третия второто "през" не е коректно (обикн. се има предвид език, а не форма), и има ли място за използваните в някои речници знаци "от лат. < от лат.". Също така, кога трябва да се използват кавички - за чуждата дума, за превода (обикновено е това), за никое; и кога курсив - за чуждата дума, за превода, за никое. Трябва ли между чуждата дума и превода да има запетая. Как трябва да се посочват уточняващите думи ("мин.неминало вр.") - на български, на съответния език; в курсив или в скоби.

 • лат. circulus, умал. от circus, кръг — лат. circulus, умал. от circus кръг
 • лат. „circulus“, умал. от „circus“, кръг — лат. „circulus“, умал. от „circus“ кръг
 • лат. circulus, умал. от circus, „кръг“ — лат. circulus, умал. от circus „кръг“
 • лат. circulus, умал. от circus, кръг — лат. circulus, умал. от circus кръг
 • лат. circulus, умал. от „circus“, кръг — лат. circulus, умал. от „circus“ кръг
 • лат. circulus, умал. от circus, кръг — лат. circulus, умал. от circus кръг
 • Не са дадени вариантите с тире пред "умал", "умал." в курсив или в скоби, както и за превод в скоби или след тире.--78.128.100.19 12:43, 24 януари 2011 (UTC)


3. Единна статия модел трябва да посочва и как се вписват възвратните форми (наскоро някой създаде напр. статия "състои се") и превъзходните степени - като отделни самостоятелни статии, като препращащи страници, като отделни значения... Понякога те могат да имат различно значение или фразеологизми. --78.128.100.19 15:09, 12 януари 2011 (UTC)

3а. Въобще въпросът възниква за изрази от повече от две думи. Напр. "ям бой", "бяла лястовица", "нечул-невидял". В de няма самостоятелни статии за възвратните форми (sich), само по изключение когато са много обособени (без глагол, с предлог). Има отделни статии обаче за поговорки. Ако такива се създадат, вероятно трябва да има препратки от тях към основната им дума и от основната им дума към тях. Това може да спести и унифицира обясненията на значенията. Напр. "тъй като" може да се обясни на едно място, а "тъй" и "като" да сочат към него. (Сега съм го обяснил при "като", което ми се вижда основно по значение и като част на речта, с препратка към "тъй", а в "тъй" -- препратка към "като".)Още повече, че фразеологизмите могат да имат специфичен превод. --78.128.100.19 22:16, 16 януари 2011 (UTC) Ако част от фразеологизмите се обособят, вероятно трябва да се направи шаблон и за такъв тип страници. Като че ли критерият е за създаване на нова страница може да е дали значението се отличава от изходните думи: напр. червеният вятър не е въздушен порив, докато бялата лястовица е неоцветена птичка, макар и символ на надеждата. Фразеологизми без собствена страница мисля, че трябва да бъдат обяснени на основната, носеща значението дума, а при другата да се посочват само с линк (без обяснение), така щото съдържанието да може да бъде актуализирано по-лесно (централно). Е, понякога не е ясно коя е основната дума - волното животно или цвета на чистотата; но щом може да се върнеш на бял кон, вероятно е бялото - формира и други преносни значения.--78.128.100.19 02:15, 15 февруари 2011 (UTC) Трябва да се изясни и кога се ползва Шаблон:Словосъчетание (6 думи, за свободните не би трябвало), кога Шаблон:Фразеологични изрази (1 страница засега; които изглежда са вид словосъчетания), кога - идиом (вид фразеологизъм май) и дали поговорка (пословиците са цели изречения май).--78.128.100.19 04:30, 17 февруари 2011 (UTC)

4. Има ли отделни статии за омоними, а обща указателна? (Финтът с ударенията при "пара" може би не винаги е приложим.) Следва ли да се поставя в началото на таблицата препращащ шаблон, напр. "сложен" - тази страница е за прилагателното, вж. следната за причастието. В някои от шаблоните за видове думи (за прилагателни - да, за съществителни - не) има раздел "Омоними", но (а) той е много накрая и (б) не става ясно какво наименование трябва да носи статията за омонима. В шаблоните има параметър ID, който има някаква връзка с проблема, но не успях да я схвана.--78.128.100.19 03:25, 15 януари 2011 (UTC) Всъщност отговорът като че ли става ясен от къс и чайка, но все пак е по-добре да се опише в упътването.--78.128.100.19 23:57, 16 януари 2011 (UTC) Може би езикът трябва да се посочва в заглавието на раздела, евентуално чрез преработка на шаблоните, така че при наличие на няколко думи в една статия още в съдържанието да се извеждат наличните езици, а не само род, число… --78.128.100.19 01:22, 17 януари 2011 (UTC)

Напътването под кутията за редакция[редактиране]

Под текстовото поле има 2 жълти предупреждения и 1 на бял фон. Според мен второто жълто дублира първите две. Колкото повече текст - толкова по-малко се чете.--78.128.100.19 15:09, 12 януари 2011 (UTC)

Махнах най-долното. — Борислав 12:20, 18 януари 2011 (UTC)

-лекти: категории с/у списъци[редактиране]

Главният опис на de: още в началото предупреждава, че за разлика от други УР, техният подрежда думите в списъци. Доколкото се ориентирах, на англ. се ползват категории. Тук май се ползват категории за езици и списъци за терминологични области; друг критерий, по-който хипотетично може да се категоризира са уточненията за ползването - остарели, диалектни.... Та в избора между категории и списъци е ясно, че първото е по-лесно. Не знам какви са предимствата на сегашния вариант. Разбира се, има я и опцията: и двете.--78.128.100.19 23:23, 16 януари 2011 (UTC)

Пренасяне[редактиране]

Как са правени точките между буквите в шаблоните - автоматично или ръчно? Имам чувството, че има проблем при някои думи със струпване на съгласни. Напр. не са сложени някои от точките в ръководст•во, разс•т•ройство.--78.128.100.19 08:31, 18 януари 2011 (UTC)

Правени са автоматично. Срещат се и грешки. — Борислав 12:19, 18 януари 2011 (UTC)

А може ли някой да накара бот да провери дали навсякъде има интервали между три и повече съгласни, без дж, начална и крайна гласна. Или поне, след като му се дефинират кои са `съгласни букви`, да ги изкара в списък за `ръчна` проверка.--78.128.100.19 13:31, 18 януари 2011 (UTC)

Съмнявам се да се намери човек за това. — Борислав 19:15, 18 януари 2011 (UTC)

Пробно първата от Всички страници, започващи с... (аба-адриатически) има 10-ина недопренесени ~ 3 % (значи повече от 700 шаблона). Взирането за струпване не е толкова трудно, но самите поправки на мнооогото форми на глаголите. Ще поизчакам, поради липса на време т.м.: Ако бъркам за правилото – може да се върне, но ако сбъркам/изпусна някоя дума/форма - трудно ще се открие.--78.128.100.19 23:25, 18 януари 2011 (UTC)

Вандализми[редактиране]

Повече от половината съдържание в Уикиречник е само вандализъм. Някой да е мислил нещо по въпроса?--89.253.190.98 19:17, 5 февруари 2011 (UTC)

Сигурно е така, защото има малко редовно допринасящи. Предполагам, че няма системно вандални айпита, които да се блокират, или системно вандализирани страници, които да се защитят. Едва ли може да се направи нещо. Идеи?--78.128.100.19 14:39, 6 февруари 2011 (UTC)
В началото проектът беше доста развит, имаше много създадени страници с полезна информация. Сега е изложен на милоста на вандализаторите (по-скоро на тези които просто си правят шегички). В последните години се пише примерно по 1 страница на месец. Първо трябва зъдалжително да се увеличи администраторския състав - 3-ма админи, сред които 1 неактивен не вършат достатъчно работа. Второ -трябват идей и решимост за писане на значения, ако се захванем, от Уикиречник ще излезе доста, наистина доста добре развит проект. И трето - най-вече като се захванеш с нещо - да го свършиш, а не да го оставиш на половината :) . --Модернатор 16:26, 6 февруари 2011 (UTC)
А колко скоростно се поправят гаврите? Защото Уикиречник е представителен (като Уикипедия и сродните й източници) и би било жалко обезобразени страници да стоят за разглеждане дни или седмици наред... (всъщност отчита ли се някак си посещаемостта речника и на думите?)

Затова намирам за удачно, промяна от ~нов потребител да бъде помествана само след одобряване от ~старши потребител.

Със здраве!
Smart Sage
25.06.2011 г.

По-скоро в нашия случай по-добре да се затвори проекта докато се изчисти и след това да се отвори с няколко нови администратора, които сериозно да се захванат. Иначе смисъл няма!--Модернатор (беседа) 14:04, 5 юни 2012 (UTC)

Указания на всяка страница - привидно дублиране[редактиране]

В дъното на страницата (извън режим на редактиране) има няколко общи указания, между които две препратки с надпис "Условия за ползване". Така е и на сродните проекти, но е грозно/ неясно/ не изпълнява функцията си. Едното касае "Условия на ползване (авторско право)", а другото - "Условия за ползване (без гаранции)". Биха могли, освен предложените уточнения, да се сложат направо други заглавия - напр. за второто - "Декларация за изключване на отговорност", или първото - само "Авторско право". Може и изречението "За повече подробности..." въобще да отпадне, а в условията за ползване да се сложи подраздел за авторското право с линк към страницата на wikimediafoundation.org.--78.128.100.19 08:05, 23 февруари 2011 (UTC)

Синоними[редактиране]

Може би има поле (занапред, извън автоматично направеното) да се разграничават еднозначните думи от тези с близко значение (strikte oder partielle Synonymie/ Homöonym/ контекстуални), доколкото тук няма синонимни гнезда и понякога дадените синоними са доста различни от заглавието на страницата. Т.е. как гледате на идея раздел „синоними“ да може да има две нива - буквални и по-далечни?--78.128.100.19 06:03, 24 февруари 2011 (UTC)

автоматични списъци - указания[редактиране]

Може би е удачно, поне като съдя от себе си - че едвам зацепих, щото речниците обикновено са по колони, когато се прелиства речника по азбучен ред, в горната част на страницата да се посочва начинът на подредба. --78.128.100.19 02:19, 18 март 2011 (UTC)
1 - 2 - 3
4 - 5 - 6

Жизнени думи[редактиране]

Привет!

Отскоро се запалих по Уикиречник и се заех да обогатявам страници на думи, които аз намирам за жизнени. Т.е. от жизнено значение за мен, православния потребител.
И макар че такива страници има в обилие, много от тях са без добавено значение, което ме възмути и ме подбуди да ги обогатя.
Виждате ли как Бог и лошото чувство превръща на добро!

Бих желал да погледнете приносите ми и да се изкажете (яд ме е, че Уики- няма удобно уведомяване) цялостно, със впечатления, съвети и препоръки. Нека да я усетя тая Уики общност! (във форумите се усеща, но не и тук)

Бъдете жизнени!
Smart Sage
25.06.2011 г.

Call for image filter referendum[редактиране]

The Wikimedia Foundation, at the direction of the Board of Trustees, will be holding a vote to determine whether members of the community support the creation and usage of an opt-in personal image filter, which would allow readers to voluntarily screen particular types of images strictly for their own account.

Further details and educational materials will be available shortly. The referendum is scheduled for 12-27 August, 2011, and will be conducted on servers hosted by a neutral third party. Referendum details, officials, voting requirements, and supporting materials will be posted at Meta:Image filter referendum shortly.

Sorry for delivering you a message in English. Please help translate the pages on the referendum on Meta and join the translators mailing list.

For the coordinating committee,
Philippe (WMF)
Cbrown1023
Risker
Mardetanha
PeterSymonds
Robert Harris

'предвижа' е грешна форма[редактиране]

и трябва да се отстрани от речника. Формата на глагола е 'прИдвижа': при- - представка за 'достигане до нещо', в случая на обекти, хора, документи от т. А до т. Б; 'движ' - корен; няма паронимни форми както при пре-литам (над нещо) и при-литам (до нещо), пре-вързвам (обвивам около) и при-вързвам (към нещо)

Справка: Правописен речник на българския език, НИ, 2006

Terms of Use update[редактиране]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use/de, but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 00:21, 27 октомври 2011 (UTC)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship Applicants[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 12:48, 21 декември 2011 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Announcing Wikipedia 1.19 beta[редактиране]

Wikimedia Foundation is getting ready to push out 1.19 to all the WMF-hosted wikis. As we finish wrapping up our code review, you can test the new version right now on beta.wmflabs.org. For more information, please read the release notes or the start of the final announcement.

The following are the areas that you will probably be most interested in:

 • Faster loading of javascript files makes dependency tracking more important.
 • New common*.css files usable by skins instead of having to copy piles of generic styles from MonoBook or Vector's css.
 • The default user signature now contains a talk link in addition to the user link.
 • Searching blocked usernames in block log is now clearer.
 • Better timezone recognition in user preferences.
 • Improved diff readability for colorblind people.
 • The interwiki links table can now be accessed also when the interwiki cache is used (used in the API and the Interwiki extension).
 • More gender support (for instance in logs and user lists).
 • Language converter improved, e.g. it now works depending on the page content language.
 • Time and number-formatting magic words also now depend on the page content language.
 • Bidirectional support further improved after 1.18.

Report any problems on the labs beta wiki and we'll work to address them before they software is released to the production wikis.

Note that this cluster does have SUL but it is not integrated with SUL in production, so you'll need to create another account. You should avoid using the same password as you use here. — Global message delivery 23:57, 14 януари 2012 (UTC)

MediaWiki 1.19[редактиране]

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 14:50, 12 февруари 2012 (UTC)

Redirection to Mabifixem[редактиране]

Redirectltr.pngMabifixem

Update on IPv6[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation 00:44, 2 юни 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition[редактиране]

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee 18:04, 5 юни 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Mobile view as default view coming soon[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the instructions on Meta)

The mobile view of this project and others will soon become the default view on mobile devices (except tablets). Some language versions of these projects currently show no content on the mobile home page, and it is a good time to do a little formatting so users get a mobile-friendly view, or to add to existing mobile content if some already exists.

If you are an administrator, please consider helping with this change. There are instructions which are being translated. The proposed date of switching the default view is June 21.

To contact the mobile team, email mobile-feedback-lAt sign.svglists.wikimedia.org.

--Phil Inje Chang, Product Manager, Mobile, Wikimedia Foundation 08:25, 16 юни 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Изоставяне[редактиране]

Преди време имаше някакви перспективи тоя проект. Сега и тях ги няма. Понеже вандализма, незнайно защо е най-голям тук и няма никакви администратори, а на Потребител:Borislav изобщо не му се занимава, след като ми изтри молбата на беседата в Уикипедия, аз спирам да се боря с вандалите тук (до колкото имах време) и го оставям на милостта на съдбата. Ако още имам някакви приноси под името "Модернатор", то те ще са в останалите проекти. Поздрави!--Модернатор (беседа) 16:19, 30 юни 2012 (UTC)

Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation 19:53, 19 юли 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)01:47, 6 септември 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher 13:07, 10 септември 2012 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

I LOVE YOU <3

Upcoming software changes - please report any problems[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) 02:42, 16 октомври 2012 (UTC)

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed[редактиране]

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 16:47, 17 октомври 2012 (UTC)

[редактиране]

The official localisable Wiktionary logo

Hello! It was noted that Wiktionary in this language has not yet adopted a localised/translated logo: it's really a pity for a dictionary project!
We are trying to help Wiktionaries adopt a locally-adapted logo, by taking the technical difficulties on us. What we need from you is just the preferred translation of the name and motto, "Wiktionary" (if translated) and "The free dictionary": you can add them to the logo list, by editing it directly or commenting on the talk page; you can also add a note if you don't want the localised logo.
Of course, you can also create the logo and make the necessary requests on bugzilla yourself, if you prefer so.
Feel free to translate this message and to move/copy/forward it where appropriate; you can also reply on my talk. Thanks, Nemo 15:30, 3 ноември 2012 (UTC)

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer![редактиране]

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 20:38, 8 януари 2013 (UTC)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.[редактиране]

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 15:03, 19 януари 2013 (UTC)

Picture of the Year voting round 1 open[редактиране]

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2012 Picture of the Year competition is now open. We're interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year for 2012. Voting is open to established Wikimedia users who meet the following criteria:

 1. Users must have an account, at any Wikimedia project, which was registered before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC].
 2. This user account must have more than 75 edits on any single Wikimedia project before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC]. Please check your account eligibility at the POTY 2012 Contest Eligibility tool.
 3. Users must vote with an account meeting the above requirements either on Commons or another SUL-related Wikimedia project (for other Wikimedia projects, the account must be attached to the user's Commons account through SUL).

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year are all entered in this competition. From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons features pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories. Two rounds of voting will be held: In the first round, you can vote for as many images as you like. The first round category winners and the top ten overall will then make it to the final. In the final round, when a limited number of images are left, you must decide on the one image that you want to become the Picture of the Year.

To see the candidate images just go to the POTY 2012 page on Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons celebrates our featured images of 2012 with this contest. Your votes decide the Picture of the Year, so remember to vote in the first round by January 30, 2013.

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

This message was delivered based on m:Distribution list/Global message delivery. Translation fetched from: commons:Commons:Picture of the Year/2012/Translations/Village Pump/en -- Rillke (беседа) 23:45, 22 януари 2013 (UTC)

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 20:09, 30 януари 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Фондация Уикимедия ― Акценти, декември 2012 г.[редактиране]

Акценти от отчета на Фондация Уикимедия и от техническия отчет на Уикимедия за месец декември 2012 година, както и подбрани важни събития, свързани с движението Уикимедия
Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg
About · Subscribe · Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 21:50, 5 февруари 2013 (UTC)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful[редактиране]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 18:42, 13 март 2013 (UTC) (wrong page? You can fix it.)

Proposal of a pronunciation recording tool[редактиране]

Hello, Rahul21, a developer, offers to develop a pronunciation recording tool for Wiktionary, helped by Michael Dale as part of GSoC. The tool would allow to record and add audio pronunciations to Wiktionary entries while browsing them (see background discussion on Wiktionary-l). Please read and comment the proposal! Regards, Nemo 22:35, 9 април 2013 (UTC)

Request for comment on inactive administrators[редактиране]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) 04:20, 24 април 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

[en] Change to wiki account system and account renaming[редактиране]

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery 03:19, 30 април 2013 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

[en] Change to section edit links[редактиране]

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 18:09, 30 април 2013 (UTC). Wrong page? Correct it here.)

Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions[редактиране]

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 20:15, 20 май 2013 (UTC)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 20:15, 20 май 2013 (UTC)

Trademark discussion[редактиране]

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

X!'s Edit Counter[редактиране]

Universal Language Selector will be enabled on 2013-07-09[редактиране]

Pywikipedia is migrating to git[редактиране]

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). 12:54, 23 юли 2013 (UTC)

HTTPS for users with an account[редактиране]

Greetings. Starting on August 21 (tomorrow), all users with an account will be using HTTPS to access Wikimedia sites. HTTPS brings better security and improves your privacy. More information is available at m:HTTPS.

If HTTPS causes problems for you, tell us on bugzilla, on IRC (in the #wikimedia-operations channel) or on meta. If you can't use the other methods, you can also send an e-mail to https@wikimedia.org.

Greg Grossmeier (via the Global message delivery system). 18:45, 20 август 2013 (UTC) (wrong page? You can fix it.)

[редактиране]

Notifications[редактиране]

Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) 18:10, 4 октомври 2013 (UTC)

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.[редактиране]

Introducting Beta Features[редактиране]

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 19:31, 5 ноември 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 19:31, 5 ноември 2013 (UTC)

Call for comments on draft trademark policy[редактиране]

kakvo e znachenieto na tazi duma kondominium ?

Request for comment on Commons: Should Wikimedia support MP4 video?[редактиране]

I apologize for this message being only in English. Please translate it if needed to help your community.

The Wikimedia Foundation's multimedia team seeks community guidance on a proposal to support the MP4 video format. This digital video standard is used widely around the world to record, edit and watch videos on mobile phones, desktop computers and home video devices. It is also known as H.264/MPEG-4 or AVC.

Supporting the MP4 format would make it much easier for our users to view and contribute video on Wikipedia and Wikimedia projects -- and video files could be offered in dual formats on our sites, so we could continue to support current open formats (WebM and Ogg Theora).

However, MP4 is a patent-encumbered format, and using a proprietary format would be a departure from our current practice of only supporting open formats on our sites -- even though the licenses appear to have acceptable legal terms, with only a small fee required.

We would appreciate your guidance on whether or not to support MP4. Our Request for Comments presents views both in favor and against MP4 support, based on opinions we’ve heard in our discussions with community and team members.

Please join this RfC -- and share your advice.

All users are welcome to participate, whether you are active on Commons, Wikipedia, other Wikimedia project -- or any site that uses content from our free media repository.

You are also welcome to join tomorrow's Office hours chat on IRC, this Thursday, January 16, at 19:00 UTC, if you would like to discuss this project with our team and other community members.

We look forward to a constructive discussion with you, so we can make a more informed decision together on this important topic. Keegan (WMF) (talk) 06:47, 16 януари 2014 (UTC)

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[редактиране]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

Amendment to the Terms of Use[редактиране]

Call for project ideas: funding is available for community experiments[редактиране]

IEG key blue.png

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

Do you have an idea for a project that could improve your community? Individual Engagement Grants from the Wikimedia Foundation help support individuals and small teams to organize experiments for 6 months. You can get funding to try out your idea for online community organizing, outreach, tool-building, or research to help make Уикиречник better. In March, we’re looking for new project proposals.

Examples of past Individual Engagement Grant projects:

Proposals are due by 31 March 2014. There are a number of ways to get involved!

Hope to have your participation,

--Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 19:44, 28 февруари 2014 (UTC)

ВАЖНО: Преглед на правилата по активността на администраторите[редактиране]

Здравейте. Наскоро с решение на глобалната общност (вашата общност е получила съобщение за тази дискусия) беше приета нова политика относно отмяната на „разширените права“ (на администратори, бюрократи и т.н.). Съгласно тази политика стюардите контролират активността на администраторите в по-малките езикови раздели на уикипроектите. Доколкото ни е известно, във вашия раздел не се прилага официално премахване на „разширените права“ при неактивните профили. Това означава, че вече с тези въпроси ще се занимават стюардите в съответствие с новите правила за активността на администраторите.

Ние определихме, че следните участници попадат в критериите ни за неактивност (участници, които над 2 години не са правили редакции и не извършвали никакви административни действия):

 1. Александър (администратор)
 2. Ема (администратор)

Тези участници скоро ще получат уведомление с молба да започнат дискусия в общостта дали желаят да запазят някои или всички свои права. Ако участниците не отговорят на молбата, техните разширени права ще бъдат отменени от стюардите.

Обаче ако вие, както и общността, желаете вместо глобалния процес да създадете собствен процес на контрол, искате да приемете някакво друго решение по повод на тези неактивни притежатели на права, или вече прилагате политика, за която не знаем, моля, уведомете стюардите в Метауики, за да сме наясно, че във вашия раздел не е необходимо да се занимаваме с контрола на правата. Благодаря, QuiteUnusual (беседа) 11:41, 4 март 2014 (UTC)

Proposed optional changes to Terms of Use amendment[редактиране]

Hello all, in response to some community comments in the discussion on the amendment to the Terms of Use on undisclosed paid editing, we have prepared two optional changes. Please read about these optional changes on Meta wiki and share your comments. If you can (and this is a non english project), please translate this announcement. Thanks! Slaporte (WMF) 21:56, 13 март 2014 (UTC)

Changes to the default site typography coming soon[редактиране]

This week, the typography on Wikimedia sites will be updated for all readers and editors who use the default "Vector" skin. This change will involve new serif fonts for some headings, small tweaks to body content fonts, text size, text color, and spacing between elements. The schedule is:

 • April 1st: non-Wikipedia projects will see this change live
 • April 3rd: Wikipedias will see this change live

This change is very similar to the "Typography Update" Beta Feature that has been available on Wikimedia projects since November 2013. After several rounds of testing and with feedback from the community, this Beta Feature will be disabled and successful aspects enabled in the default site appearance. Users who are logged in may still choose to use another skin, or alter their personal CSS, if they prefer a different appearance. Local common CSS styles will also apply as normal, for issues with local styles and scripts that impact all users.

For more information:

-- Steven Walling (Product Manager) on behalf of the Wikimedia Foundation's User Experience Design team


Pronunciation Recording[редактиране]

Visual workflow draft for pronunciation recording gadget; If you have trouble watching this video here, watch it on vimeo. A more extensive/explanative version is available.

Dear Wiktionary community!

About me
My name is Rainer Rillke, and I have been volunteering at Wikimedia Commons for 3 years now, gathering experience around media files. I've been always interested in how things work and how one could improve them.
The idea
One idea that appeared last Summer was allowing the recording of small chunks of speech, uploading that to Wikimedia Commons in the background and including this into a Wiktionary entry without having the hassle doing everything by hand or installing additional software. That idea led to the foundation of MediaWiki extension PronunciationRecording during the Google Summer of Code. However, this was not completed; instead development is stale for over 5 months now.
My proposal
To make this going to work, so Wiktionary has an immediate benefit of this feature, I would like to provide the work done so far as a gadget and add some more work in regard to usability. You can see my plan at m:Grants:IEG/Finish Pronunciation Recording. And more importantly, you can give me a hand, if you are interested by writing your comments.

Thanks and kind regards --Rillke (беседа) 17:24, 7 април 2014 (UTC)

This message was delivered based on commons:User:Rillke/gmd/prg. Translation fetched from: commons:User:Rillke/prg/en -- Rillke(q?) 17:42, 26 January 2013 (UTC)

Media Viewer[редактиране]


Greetings, my apologies for writing in English.

I wanted to let you know that Media Viewer will be released to this wiki in the coming weeks. Media Viewer allows readers of Wikimedia projects to have an enhanced view of files without having to visit the file page, but with more detail than a thumbnail. You can try Media Viewer out now by turning it on in your Beta Features. If you do not enjoy Media Viewer or if it interferes with your work after it is turned on you will be able to disable Media Viewer as well in your preferences. I invite you to share what you think about Media Viewer and how it can be made better in the future.

Thank you for your time. - Keegan (WMF) 21:29, 23 май 2014 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!


Using only UploadWizard for uploads[редактиране]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. It was noted that on this wiki upload is not fully functional for users, who will experience a very difficult and/or illegal uploading. In fact, the licenses/copyright tags dropdown is empty, making it hard or impossible to comply with copyright requirements during upload itself.

Presumably, you don't have interest nor energies to have hundreds templates with the now required HTML, even less a local EDP. I propose to have

so that you can avoid local maintenance and all users can have a functioning, easy upload interface in their own language. All registered users can upload on Commons and existing files will not be affected.

All this will get done around 2014-07-03.

 1. If you disagree with the proposal, just remove your wiki from the list. Remember also to create MediaWiki:Licenses locally with any content (see a simple example), or uploads will be soon disabled anyway by MediaWiki itself (starting in version 1.24wmf11).
 2. To make the UploadWizard even better, please tell your experience and ideas on commons:Commons:Upload Wizard feedback.

Nemo 13:09, 19 юни 2014 (UTC)

Media Viewer is now live on this wiki[редактиране]


Media Viewer lets you see images in larger size

Greetings— and sorry for writing in English, please translate if it will help your community,

The Wikimedia Foundation's Multimedia team is happy to announce that Media Viewer was just released on this site today.

Media Viewer displays images in larger size when you click on their thumbnails, to provide a better viewing experience. Users can now view images faster and more clearly, without having to jump to separate pages — and its user interface is more intuitive, offering easy access to full-resolution images and information, with links to the file repository for editing. The tool has been tested extensively across all Wikimedia wikis over the past six months as a Beta Feature and has been released to the largest Wikipedias, all language Wikisources, and the English Wikivoyage already.

If you do not like this feature, you can easily turn it off by clicking on "Disable Media Viewer" at the bottom of the screen, pulling up the information panel (or in your your preferences) whether you have an account or not. Learn more in this Media Viewer Help page.

Please let us know if you have any questions or comments about Media Viewer. You are invited to share your feedback in this discussion on MediaWiki.org in any language, to help improve this feature. You are also welcome to take this quick survey in English, en français, o español.

We hope you enjoy Media Viewer. Many thanks to all the community members who helped make it possible. - Fabrice Florin (WMF) (talk) 21:54, 19 юни 2014 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Ударение[редактиране]

Why don't articles include stress marks? In a dictionary, people expect to find how the word is pronounced, but alas, Bulgarian Wiktionary (unlike English and Russian) doesn't help with this at all. Bulgarian doesn't have fixed stress, so it's important that it be indicated in dictionaries.--Thorn0 (беседа) 21:13, 14 август 2014 (UTC)

Letter petitioning WMF to reverse recent decisions[редактиране]

The Wikimedia Foundation recently created a new feature, "superprotect" status. The purpose is to prevent pages from being edited by elected administrators -- but permitting WMF staff to edit them. It has been put to use in only one case: to protect the deployment of the Media Viewer software on German Wikipedia, in defiance of a clear decision of that community to disable the feature by default, unless users decide to enable it.

If you oppose these actions, please add your name to this letter. If you know non-Wikimedians who support our vision for the free sharing of knowledge, and would like to add their names to the list, please ask them to sign an identical version of the letter on change.org.

-- JurgenNL (talk) 17:35, 21 август 2014 (UTC)

Process ideas for software development[редактиране]

’’My apologies for writing in English.’’

Hello,

I am notifying you that a brainstorming session has been started on Meta to help the Wikimedia Foundation increase and better affect community participation in software development across all wiki projects. Basically, how can you be more involved in helping to create features on Wikimedia projects? We are inviting all interested users to voice their ideas on how communities can be more involved and informed in the product development process at the Wikimedia Foundation. It would be very appreciated if you could translate this message to help inform your local communities as well.

I and the rest of my team welcome you to participate. We hope to see you on Meta.

Kind regards, -- Rdicerb (WMF) talk 22:15, 21 август 2014 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Grants to improve your project[редактиране]

Apologies for English. Please help translate this message.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals for funding new experiments from September 1st to 30th. Your idea could improve Wikimedia projects with a new tool or gadget, a better process to support community-building on your wiki, research on an important issue, or something else we haven't thought of yet. Whether you need $200 or $30,000 USD, Individual Engagement Grants can cover your own project development time in addition to hiring others to help you.

Change in renaming process[редактиране]

-- User:Keegan (WMF) (talk) 16:23, 9 September 2014 (UTC)

Meta RfCs on two new global groups[редактиране]

Hello all,

There are currently requests for comment open on meta to create two new global groups. The first is a group for members of the OTRS permissions queue, which would grant them autopatrolled rights on all wikis except those who opt-out. That proposal can be found at m:Requests for comment/Creation of a global OTRS-permissions user group. The second is a group for Wikimedia Commons admins and OTRS agents to view deleted file pages through the 'viewdeletedfile' right on all wikis except those who opt-out. The second proposal can be found at m:Requests for comment/Global file deletion review.

We would like to hear what you think on both proposals. Both are in English; if you wanted to translate them into your native language that would also be appreciated.

It is possible for individual projects to opt-out, so that users in those groups do not have any additional rights on those projects. To do this please start a local discussion, and if there is consensus you can request to opt-out of either or both at m:Stewards' noticeboard.

Thanks and regards, Ajraddatz (talk) 18:04, 26 октомври 2014 (UTC)

Global AbuseFilter[редактиране]

Здравейте,

AbuseFilter е МедияУики разширение, използвано за откриване на сходни поведенчески модели на злоупотреба като вандализъм и спам. През 2013 г., глобални AbuseFilter-и са стартирани за ограничен набор от уикита, включително Мета-Уики, MediaWiki.org, Уикивидове, както и (в началото на 2014 г.) всички "малки уикита". Наскоро също така, глобални филтри за злоупотреба са активирани на "средни по размер уикита". Тези филтри в момента се управляват от стюардите на Мета-Уики и вече са показали, че са много ефективни в предотвратяването на масови спам атаки в проектите на Уикимедия. Въпреки това, към момента няма политика за това как глобалните AbuseFilter-и да се управляват, въпреки че има направени предложения. Налична е молба за коментар относно политиката, ръководеща употребата на глобалните AbuseFilter-и. В същото време, отделни уикита могат да откажат участие в употребата на глобален AbuseFilter. Те могат просто да подадат заявка до този списък в Мета-Уики. Повече подробности може да откриете на тази страница в Мета-Уики. Ако имате каквито и да е въпроси, не се колебайте да ги зададете на беседата на глобалния AbuseFilter.

Благодарим Ви,

PiRSquared17, Glaisher — 17:34, 14 ноември 2014 (UTC)

[Global proposal] m.Уикиречник.org: (всички) Редактиране на страници[редактиране]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like bg.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 22:32, 1 март 2015 (UTC)

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[редактиране]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (беседа) 20:01, 4 март 2015 (UTC)

Страницата за сране[редактиране]

Написани са пълни простотии. Мен лично подобни глупости ме забавляват, но не мисля, че мястото им е тук.--Диария (беседа) 15:10, 12 март 2015 (UTC)

SUL finalization update[редактиране]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 19:45, 13 март 2015 (UTC)

Stewards confirmation rules[редактиране]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 16:12, 10 април 2015 (UTC)

Nominations are being accepted for 2015 Wikimedia Foundation elections[редактиране]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Wikimedia Foundation logo - vertical (2012-2016).svg

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections 2015[редактиране]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Wikimedia Foundation Board of Trustees elections 2015[редактиране]

Wikimedia Foundation logo - vertical (2012-2016).svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[редактиране]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

HTTPS[редактиране]

22:00, 19 юни 2015 (UTC)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[редактиране]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (беседа) 05:07, 24 юли 2015 (UTC)

What does a Healthy Community look like to you?[редактиране]

Community Health Cover art News portal.png

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[редактиране]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[редактиране]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (беседа) 23:42, 31 юли 2015 (UTC)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?[редактиране]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), m:Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 00:23, 19 август 2015 (UTC)

Introducing the Wikimedia public policy site[редактиране]

Hi all,

We are excited to introduce a new Wikimedia Public Policy site. The site includes resources and position statements on access, copyright, censorship, intermediary liability, and privacy. The site explains how good public policy supports the Wikimedia projects, editors, and mission.

Visit the public policy portal: https://policy.wikimedia.org/

Please help translate the statements on Meta Wiki. You can read more on the Wikimedia blog.

Thanks,

Yana and Stephen (Talk) 18:12, 2 септември 2015 (UTC)

(Sent with the Global message delivery system)

Reimagining WMF grants report[редактиране]

(My apologies for using English here, please help translate if you are able.)

Last month, we asked for community feedback on a proposal to change the structure of WMF grant programs. Thanks to the 200+ people who participated! A report on what we learned and changed based on this consultation is now available.

Come read about the findings and next steps as WMF’s Community Resources team begins to implement changes based on your feedback. Your questions and comments are welcome on the outcomes discussion page.

With thanks, I JethroBT (WMF) 16:56, 28 септември 2015 (UTC)

ANGELE MUKESAN TO LAPTOP 11.10.2015 NEDELIA OKTOMVRI POZDRAVI NA MAYKATI

Community Wishlist Survey[редактиране]

Community Tech Team via MediaWiki message delivery (беседа) 21:57, 9 ноември 2015 (UTC)

Wikimania 2016 scholarships ambassadors needed[редактиране]

Hello! Wikimania 2016 scholarships will soon be open; by the end of the week we'll form the committee and we need your help, see Scholarship committee for details.

If you want to carefully review nearly a thousand applications in January, you might be a perfect committee member. Otherwise, you can volunteer as "ambassador": you will observe all the committee activities, ensure that people from your language or project manage to apply for a scholarship, translate scholarship applications written in your language to English and so on. Ambassadors are allowed to ask for a scholarship, unlike committee members.

Wikimania 2016 scholarships subteam 10:47, 10 ноември 2015 (UTC)

Harassment consultation[редактиране]

Please help translate to your language

The Community Advocacy team the Wikimedia Foundation has opened a consultation on the topic of harassment on Meta. The consultation period is intended to run for one month from today, November 16, and end on December 17. Please share your thoughts there on harassment-related issues facing our communities and potential solutions. (Note: this consultation is not intended to evaluate specific cases of harassment, but rather to discuss the problem of harassment itself.)

Regards, Community Advocacy, Wikimedia Foundation

Your input requested on the proposed #FreeBassel banner campaign[редактиране]

This is a message regarding the proposed 2015 Free Bassel banner. Translations are available.

Hi everyone,

This is to inform all Wikimedia contributors that a straw poll seeking your involvement has just been started on Meta-Wiki.

As some of your might be aware, a small group of Wikimedia volunteers have proposed a banner campaign informing Wikipedia readers about the urgent situation of our fellow Wikipedian, open source software developer and Creative Commons activist, Bassel Khartabil. An exemplary banner and an explanatory page have now been prepared, and translated into about half a dozen languages by volunteer translators.

We are seeking your involvement to decide if the global Wikimedia community approves starting a banner campaign asking Wikipedia readers to call on the Syrian government to release Bassel from prison. We understand that a campaign like this would be unprecedented in Wikipedia's history, which is why we're seeking the widest possible consensus among the community.

Given Bassel's urgent situation and the resulting tight schedule, we ask everyone to get involved with the poll and the discussion to the widest possible extent, and to promote it among your communities as soon as possible.

(Apologies for writing in English; please kindly translate this message into your own language.)

Thank you for your participation!

Posted by the MediaWiki message delivery 21:47, 25 November 2015 (UTC) • TranslateGet help

Community Wishlist Survey[редактиране]

MediaWiki message delivery (беседа) 14:38, 1 декември 2015 (UTC)

Get involved in Wikipedia 15![редактиране]

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

International-Space-Station wordmark blue.svg

As many of you know, January 15 is Wikipedia’s 15th Birthday!

People around the world are getting involved in the celebration and have started adding their events on Meta Page. While we are celebrating Wikipedia's birthday, we hope that all projects and affiliates will be able to utilize this celebration to raise awareness of our community's efforts.

Haven’t started planning? Don’t worry, there’s lots of ways to get involved. Here are some ideas:

Everything is linked on the Wikipedia 15 Meta page. You’ll find a set of ten data visualization works that you can show at your events, and a list of all the Wikipedia 15 logos that community members have already designed.

If you have any questions, please contact Zachary McCune or Joe Sutherland.

Thanks and Happy nearly Wikipedia 15!
-The Wikimedia Foundation Communications team

Posted by the MediaWiki message delivery, 20:58, 18 декември 2015 (UTC) • Please help translate to your languageПомощ