КИИП

От Уикиречник

КИИП (български)

Съкращение

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.