glide

От Уикиречник

Английски

Глагол

плъзгам (се), нося (се) леко, тека плавно, (пре) минавам неусетно, вървя,минавам тихо,крадешком, промъквам се, шмугвам се