discharge

От Уикиречник

Английски

I. 1. разтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта

2. ел. изпразвам

3. стрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел

4. изпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)

5. уволнявам (и воен.)

освобождавам от воeнна служба, отстранявам, изписвам (от болница)

6. юр. освобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам

освобождавам от задължение (of), реабилитирам

7. (из) плащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)

8. пускам боя (за плат и пр.)

II. 1. разтоварване

2. изстрел, залп

3. ел. изпразване

4. изтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет

DISCHARGE pipe отводна тръба

5. уволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)

honourable DISCHARGE уволнение със запазване на почетните знаци

dishonourable DISCHARGE уволнение с лишаване от почетните знаци

DISCHARGE note воен. уволнителен билет

6. освобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)

7. изплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)

8. текст. обезцветяване (на тъкани)

9. арх. разпределение на тежестта