Направо към съдържанието

утъпквам

От Уикиречник


Правилно е да се пише отъпкан, също и отъпкана, отъпкано, отъпкани. Преди 2002 г. формите отъпкан и утъпкан бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

Дълги години ние, скиорите, се пързаляхме най-вече там, където е разчистено, отъпкано, маркирано. Между къщите криволичат тесни пътечки, къде отъпкани, къде обрасли с трева.

Забележка: В източника е фиксиран само глаголът отъпча, от който е образувано миналото страдателно причастие отъпкан. Източници

   Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 447.
   Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 619.
   Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 544, 876.