Направо към съдържанието

перифраза

От Уикиречник

За вид метонимия се счита и перифразата (от гр. perifrasis = описание). При нея назованото вече в текста се назовава отново, но с разширен описателен израз.


Примери:


„Със сълзи на очи той гледаше към България, към свидната си родина" - свидната си родина е перифраза на България.


„Ще посетя утре Варна, нашата черноморска столица" - нашата черноморска столица е перифраза на Варна.


Третият тип метонимия се нарича евфемизъм. При него също има замяна, която е продиктувана от необходимостта по някакви причини едно название да не се споменава. Терминът се е появил от гръцките думи eu - ‘добре, благо' и phemi - ‘казвам' и означава благозвучие.


Примери:


„Човекът почина" вместо „Човекът умря".


„Чух, че си имал известни премеждия" вместо „Чух, че са те скъсали".