омнибус

От Уикиречник

Омнибусите са такива изследвания, при които маркетинговата агенция работи за множество клиенти всеки от които поръчва, заплаща и е изключителен собственик на информацията за интересуващите го променливи включени в един изследователски инструмент (въпросник, дневник за попълване, анкета и др.) Периодичността на омнибусите е различна в зависимост от продуктовите категории, които са предмет на изследването, от динамиката на пазарната ситуация, от възможностите на клиентите да заплащат и др.При омнибусните изследвания различни клиенти поръчват въпроси от техен интерес, които залягат като съставни части на един въпросник изготвян от изследователската агенция. При тези изследвания клиентите са изключителен собственик на получената информация, както и на изготвения от агенцията доклад.