нехая

От Уикиречник
(пренасочване от нехаещ)

нехая (български)

Глагол, тип 162, несвършен вид

(класификация — ?)

 1. Не се грижа, не обръщам внимание.

Етимология

Срастване на не-хая, срв. у Н.Геров, хаѭ (употребява се по-често с отриц. частица не) не хаѭ „не ща да зная, немаря, не тача; прекарвам си времето“. Сродни форми: ст.-сръб. haj, hajba cura, sollicitudo „грижа“ (ХV в.), „беда“ (ХVІІ в.), хаjа „грижа“, хаjати, словен. hajati, hajam „тревожа се“, чеш. диал. chajať „гладя, лаская“, пол. chajać „търся, гладя“, словин. χajac „пакостя, вали (за сняг)“, рус. диал. хай „опит, сила“, хаить „хуля, бутам“, хаять „обиждам, хуля“, стар. „тревожа се“, хаяться „раболепнича, угоднича“, укр. хаять „оставям, не преча“, хая „спокоен живот“. Открояват се две групи значения на *xajati/*xajiti: „грижа се“ и „обиждам“, откъдето са вторично развити значенията „не преча“, „лаская“, „гладя“ в укр., пол., чеш., словин. („пакостя“) и в някои рус. форми. Бълг. значение е най-близко до това в сръб. и укр. език.

На ранен етап е настъпило и съкращение на формата *nexajati > *nexati, срв. рус., укр., белор. нехай „нека“, укр. нехати, белор. нехаць „оставям, пускам“, словен. nehati, nеhаm, чеш. nechati, nechаm „преставам, оставям на мира“, слов. nесhаť, пол. niechać „допускам“, г.-луж. njechać, д.-луж. ńесhаś, nолаб. néchat „пускам“. Това свидетелства, че първоначалното значение на *xajati е „занимавам се с, грижа се“, откъдето *ne-xajati „не се занимавам, немаря“ > „пускам“; „обиждам“.

Не е много ясно отношението на тези думи към слов. chajda „порутина“, рус. хайло „отвор на пещ, гърло“, укр. хайло „уста на щука“, словин. χωi, χaj „снежна буря, виелица“, χajа „буря, страхлив човек“. Значенията „отвор“, „уста“ и „буря“ може би нямат отношение към *xajati/*xajiti.

Фразеологични изрази


Синоними

немаря, занемарявам, изоставям, захвърлям, не придирям, карам през пръсти, отпускам му края, бездействувам, небрежен съм, не обръщам внимание, пренебрегвам, пет пари не давам, безгрижен съм, не искам да зная, не ме е грижа, не ме е еняПревод

 • английски: neglect, be careless, take no heed
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: descuidar, negligir
 • италиански: mancare, negligere
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: vernachlässigen
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: [[]]
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]