комисиона

От Уикиречник

Когато думата се ползва като съществително, е в женски род и се пише с едно н.

Пример: „Банката не добавя комисиона при тази сделка.“

Думата има само единствено число и затова е грешно да се напише: „Банката не добавя комисиони при тази сделка.“

Само когато думата се ползва като прилагателно, е с двойното нн.

Примери: „Брокерът получава комисионна сума.“

„При комисионната търговия комисионерът сключва договор със своя доверител.“