евтаназия

От Уикиречник

Думата “евтаназия” има гръцки произход и означава добра, хубава смърт. Под това понятие се разбира умишлено отнемане на живота или спиране на животоподдържащите грижи с цел прекратяване на страданието при неизлечимо болни и изпитващи силна болка пациенти. Евтаназията най-общо може да бъде доброволна, ако болният е дал съгласието си, или недоброволна, ако пациентът не е в състояние да изрази волята си и решението дали да бъде продължен животът му зависи от неговите настойници, от лекарите или от властите.