вълна

От Уикиречник
(пренасочване от вълни)

вълна (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

Периодична или непериодична промяна на физическите параметри на дадена система, причинена от действие или взаимодействие, която се разпространява с крайна скорост, зависеща от характеристиките на средата. Различават се механични вълни, които се разпространяват в материални среди, и електромагнитните вълни, които се разпространяват извън каквато и да е среда; и гравитационни вълни. Механичните вълни се делят още на напречни и надлъжни, в зависимост от траекторията, която описват трептящите частици спрямо посоката на разпространение. Разпространението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо (сгъстяване и разреждане на вълната). Всяко трептене, вибрация и осцилация е вълна. Тя се явява характеристика на всеки обект и всяко движение има вълнов характер. Съгласно теория на относителността за всяко движение, трептене, с каквато и да е скорост, времето е с определени параметри. Това произлиза е следствие от парадокса на близнаците и теория от когиталността, според която ако една точка е в пълен покой, за нея времето тече с безкрайна скорост и тя притежава целия енерго-информационен потенциал. При наличие на трептене, вибрация, осцилация или движение има отделяне на енeргия под формата на вълни. Това е валидно дори за вакуума - възбудените във вакуума вълни, излъчени от нищото, се наричат вакуумни флуктуации.

 1. ВЪ̀ЛНА Само ед. Гъст, влакнест пласт, който покрива тялото на някои животни (овце, камили, някои породи кози, зайци и др.). // Простонар. За много гъсто обрасли косми по тялото на човек.
 2. Само ед. Остриган и обработен такъв пласт, който във вид на нишки се употребява за изработване на текстилни изделия.
 3. Изпредена във вид на нишки такава материя, използвана като материал за тъкане или плетене; прежда.
 4. Тъкан, изработена от такива нишки.
 1. ВЪЛНА̀ Издигнатина, която се образува от движението на водна повърхност при всяко нарушаване на спокойното ѝ състояние. // Само мн. Обикновено за коса на чупки една след друга, подобно на вълни.
 2. Прен. Нещо (обикновено въздух, миризма, светлина, звук и др.), което се движи, като приижда и отминава.
 3. Прен. Устремно движеща се, напираща тълпа, множество от хора.
 4. Прен. Проява на масово движение, борба като израз на протест, недоволство срещу социални несправедливости и под.
 5. Прен. Засилена проява, изблик на чувства, мисли. // Прен. За засилена проява, изблик на едни и същи чувства у множество хора.
 6. Физ. Изменение на състоянието на някаква физическа среда, което се разпространява в нея последователно от точка в точка, като се осъществява пренасяне на енергия, без да се пренася вещество.

Етимология

Фразеологични изрази

Азбестова въ̀лна. Изолационен материал от азбест с нишки, приличащи по вид на вълнените. ◊ Гладна въ̀лна. Спец. Лошокачествена вълна, чието влакно има неравномерна дебелина вследствие на недостатъчно хранене на овцете. ◊ Стъклена въ̀лна. Изолационен материал от стъкло на нишки, приличащи по вид на вълнените.

Горещи (топли) вълни. Усещания за затопляне на тялото и прилив на кръв в главата, които следват едни след други. ◊ Къси вълни. Физ. Радиовълни с дължина от 10 до 100 м, чрез които се осъществява радиовръзка на големи разстояния. ◊ Ударна вълна. Воен. Силно сгъстен въздух, разпространяващ се от центъра на взрив във всички посоки с голяма скорост. > Деветата вълна. Книж. 1. Голяма опасност. 2. Най-висш подем на могъща непреодолима сила. > Яхвам/яхна някаква вълна. Разг. Възползвам се от някаква ситуация за постигане на определена цел. > На върха на вълната, съм, намирам се, издигам се. В състояние на най-добър в някаква област, на най-голям успех (съм, намирам се).

Превод

 • английски: wave
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: onda
 • италиански: onda
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: Welle
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: волна
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: талас
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

вълнист, вълнов, вълновод

Производни думи

средновълнов, късовълнов, далековълнов


{{{ДРУГИ}}}