Уикиречник:Български/Типови таблици/Местоимения

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

== Лични ==и Безлични

Словоформитип 90 *
основна форма аз
именителен падеж аз
винителен падеж мене, мен
винителен падеж, кратка форма ме
дателен падеж мене, мен
дателен падеж, предложна форма (на ?) мене, мен
дателен падеж, кратка форма ми
Словоформитип 91 *
основна форма ти
именителен падеж ти
винителен падеж тебе, теб
винителен падеж, кратка форма те
дателен падеж тебе, теб
дателен падеж, предложна форма (на ?) тебе, теб
дателен падеж, кратка форма ти
Словоформитип 92 *
основна форма той
именителен падеж той
винителен падеж него
винителен падеж, кратка форма го
дателен падеж нему
дателен падеж, предложна форма (на ?) него
дателен падеж, кратка форма му
Словоформитип 93 *
основна форма тя
именителен падеж тя
винителен падеж нея
винителен падеж, кратка форма я
дателен падеж ней
дателен падеж, предложна форма (на ?) нея
дателен падеж, кратка форма и
Словоформитип 94 *
основна форма то
именителен падеж то
винителен падеж него
винителен падеж, кратка форма го
дателен падеж нему
дателен падеж, предложна форма (на ?) него
дателен падеж, кратка форма му

текст

Словоформитип 95 *
основна форма ние
именителен падеж ние
винителен падеж нас
винителен падеж, кратка форма ни
дателен падеж нам
дателен падеж, предложна форма (на ?) нас
дателен падеж, кратка форма ни
Словоформитип 96 *
основна форма вие
именителен падеж вие
винителен падеж вас
винителен падеж, кратка форма ви
дателен падеж вам
дателен падеж, предложна форма (на ?) вас
дателен падеж, кратка форма ви
Словоформитип 97 *
основна форма те
именителен падеж те
винителен падеж тях
винителен падеж, кратка форма ги
дателен падеж тям
дателен падеж, предложна форма (на ?) тях
дателен падеж, кратка форма им


Показателни[редактиране]

Словоформитип 98 *
основна форма този
м.р., ед.ч. този
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. тази
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. това
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. тези
мн.ч., членувано
Словоформитип 99 *
основна форма онзи
м.р., ед.ч. онзи, онзе
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. онази
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. онова
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. онези
мн.ч., членувано
Словоформитип 100 *
основна форма тоя
м.р., ед.ч. тоя
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. тая
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. туй
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. тия
мн.ч., членувано
Словоформитип 101 *
основна форма оня
м.р., ед.ч. оня
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. оная
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. онуй
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. ония
мн.ч., членувано
Словоформитип 102 *
основна форма такъв
м.р., ед.ч. такъв
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. такава
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. такова
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. такива
мн.ч., членувано
Словоформитип 103 *
основна форма онакъв
м.р., ед.ч. онакъв
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. онакава
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. онакова
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. онакива
мн.ч., членувано
Словоформитип 104 *
основна форма толкав
м.р., ед.ч. толкав
м.р., ед.ч., непълен член толкавия
м.р., ед.ч., пълен член толкавият
ж.р., ед.ч. толкава
ж.р., ед.ч., членувано толкавата
ср.р., ед.ч. толкаво
ср.р., ед.ч., членувано толкавото
мн.ч. толкави
мн.ч., членувано толкавите
Словоформитип 105 *
основна форма инакъв
м.р., ед.ч. инакъв
м.р., ед.ч., непълен член инаквия
м.р., ед.ч., пълен член инаквият
ж.р., ед.ч. инаква
ж.р., ед.ч., членувано инаквата
ср.р., ед.ч. инакво
ср.р., ед.ч., членувано инаквото
мн.ч. инакви
мн.ч., членувано инаквите


Притежателни[редактиране]

Словоформитип 106 *
основна форма мой
м.р., ед.ч. мой
м.р., ед.ч., непълен член моя
м.р., ед.ч., пълен член моят
ж.р., ед.ч. моя
ж.р., ед.ч., членувано моята
ср.р., ед.ч. мое
ср.р., ед.ч., членувано моето
мн.ч. мои
мн.ч., членувано моите
кратка форма ми
Словоформитип 107 *
основна форма твой
м.р., ед.ч. твой
м.р., ед.ч., непълен член твоя
м.р., ед.ч., пълен член твоят
ж.р., ед.ч. твоя
ж.р., ед.ч., членувано твоята
ср.р., ед.ч. твое
ср.р., ед.ч., членувано твоето
мн.ч. твои
мн.ч., членувано твоите
кратка форма ти
Словоформитип 108 *
основна форма свой
м.р., ед.ч. свой
м.р., ед.ч., непълен член своя
м.р., ед.ч., пълен член своят
ж.р., ед.ч. своя
ж.р., ед.ч., членувано своята
ср.р., ед.ч. свое
ср.р., ед.ч., членувано своето
мн.ч. свои
мн.ч., членувано своите
кратка форма си
Словоформитип 109 *
основна форма негов
м.р., ед.ч. негов
м.р., ед.ч., непълен член неговия
м.р., ед.ч., пълен член неговият
ж.р., ед.ч. негова
ж.р., ед.ч., членувано неговата
ср.р., ед.ч. негово
ср.р., ед.ч., членувано неговото
мн.ч. негови
мн.ч., членувано неговите
кратка форма му
Словоформитип 110 *
основна форма неин
м.р., ед.ч. неин
м.р., ед.ч., непълен член нейния
м.р., ед.ч., пълен член нейният
ж.р., ед.ч. нейна
ж.р., ед.ч., членувано нейната
ср.р., ед.ч. нейно
ср.р., ед.ч., членувано нейното
мн.ч. нейни
мн.ч., членувано нейните
кратка форма и
Словоформитип 111 *
основна форма наш
м.р., ед.ч. наш
м.р., ед.ч., непълен член нашия
м.р., ед.ч., пълен член нашият
ж.р., ед.ч. наша
ж.р., ед.ч., членувано нашата
ср.р., ед.ч. наше
ср.р., ед.ч., членувано нашето
мн.ч. наши
мн.ч., членувано нашите
кратка форма ни
Словоформитип 112 *
основна форма ваш
м.р., ед.ч. ваш
м.р., ед.ч., непълен член вашия
м.р., ед.ч., пълен член вашият
ж.р., ед.ч. ваша
ж.р., ед.ч., членувано вашата
ср.р., ед.ч. ваше
ср.р., ед.ч., членувано вашето
мн.ч. ваши
мн.ч., членувано вашите
кратка форма ви
Словоформитип 113 *
основна форма техен
м.р., ед.ч. техен
м.р., ед.ч., непълен член техния
м.р., ед.ч., пълен член техният
ж.р., ед.ч. тяхна
ж.р., ед.ч., членувано тяхната
ср.р., ед.ч. тяхно
ср.р., ед.ч., членувано тяхното
мн.ч. техни
мн.ч., членувано техните
кратка форма им


Въпросителни[редактиране]

Словоформитип 114 *
основна форма кой
м.р., ед.ч. кой
винителен падеж кого
дателен падеж кому
дателен падеж, предложна форма (на ?) кого
ж.р., ед.ч. коя
ср.р., ед.ч. кое
мн.ч. кои
Словоформитип 115 *
основна форма чий
м.р., ед.ч. чий
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. чия
ср.р., ед.ч. чие
мн.ч. чии
Словоформитип 116 *
основна форма какъв
м.р., ед.ч. какъв
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. каква
ср.р., ед.ч. какво
мн.ч. какви
Словоформитип 117 *
основна форма колкав
м.р., ед.ч. колкав
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. колкава
ср.р., ед.ч. колкаво
мн.ч. колкави


Относителни[редактиране]

Словоформитип 118 *
основна форма който
м.р., ед.ч. който
винителен падеж когото
дателен падеж комуто
дателен падеж, предложна форма (на ?) когото
ж.р., ед.ч. която
ср.р., ед.ч. което
мн.ч. които
Словоформитип 119 *
основна форма чийто
м.р., ед.ч. чийто
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. чиято
ср.р., ед.ч. чието
мн.ч. чиито
Словоформитип 120 *
основна форма какъвто
м.р., ед.ч. какъвто
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. каквато
ср.р., ед.ч. каквото
мн.ч. каквито


Неопределителни[редактиране]

Словоформитип 121 *
основна форма някой
м.р., ед.ч. някой
винителен падеж някого
дателен падеж някому
дателен падеж, предложна форма (на ?) някого
ж.р., ед.ч. някоя
ср.р., ед.ч. някое
мн.ч. някои
Словоформитип 122 *
основна форма нечий
м.р., ед.ч. нечий
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. нечия
ср.р., ед.ч. нечие
мн.ч. нечии
Словоформитип 123 *
основна форма някакъв
м.р., ед.ч. някакъв
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. някаква
ср.р., ед.ч. някакво
мн.ч. някакви


Отрицателни[редактиране]

Словоформитип 124 *
основна форма никой
м.р., ед.ч. никой
винителен падеж никого
дателен падеж никому
дателен падеж, предложна форма (на ?) никого
ж.р., ед.ч. никоя
ср.р., ед.ч. никое
мн.ч. никои
Словоформитип 125 *
основна форма ничий
м.р., ед.ч. ничий
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. ничия
ср.р., ед.ч. ничие
мн.ч. ничии
Словоформитип 126 *
основна форма никакъв
м.р., ед.ч. никакъв
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. никаква
ср.р., ед.ч. никакво
мн.ч. никакви


Обобщителни[редактиране]

Словоформитип 127 *
основна форма всякой
м.р., ед.ч. всякой
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
винителен падеж всякого
дателен падеж всякому
дателен падеж, предложна форма (на ?) всякого
ж.р., ед.ч. всякоя
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. всякое
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. всякои
мн.ч., членувано
Словоформитип 128 *
основна форма всеки
м.р., ед.ч. всеки
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
винителен падеж всекиго
дателен падеж всекиму
дателен падеж, предложна форма (на ?) всеки
ж.р., ед.ч. всяка
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. всяко
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
Словоформитип 129 *
основна форма всякакъв
м.р., ед.ч. всякакъв
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. всякаква
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч. всякакво
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. всякакви
мн.ч., членувано
Словоформитип 130 *
основна форма всичкия
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член всичкия
м.р., ед.ч., пълен член всичкият
винителен падеж
дателен падеж
дателен падеж, предложна форма (на ?)
ж.р., ед.ч. всичка
ж.р., ед.ч., членувано всичката
ср.р., ед.ч. всичко
ср.р., ед.ч., членувано всичкото
мн.ч. всички
мн.ч., членувано всичките