Уикиречник:Български/Словоформи/187 (избрани)

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Всяка препратка на тази страница води към съответната таблица с избрани словоформи.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Б[редактиране]

благославям

В[редактиране]

валямвечерямвидоизменямвнасямвперямвстъпямвъзгласямвъзнасямвъзправямвъзхвалямвъргалям

Д[редактиране]

добавямдовечерямдогарямдоговарямдоизмислямдолавямдолепямдонасямдооформямдоправямдопринасямдопълнямдоставямдотеглямдотътрям

З[редактиране]

забавямзабарабанямзабелямзабравямзабранямзабулямзавалямзавардямзаварямзагарямзагасямзагнездямзаговарямзагърлямзадавямзаделямзадирямзадръстямзадънямзазубрямзакалямзаканямзакапямзакашлямзакланямзакотвямзакрилямзакръглямзакъдрямзакъкрямзакърмямзалавямзалепямзаменямзамерямзамислямзанасямзанемарямзаобикалямзаоблямзаострямзапалямзапенямзапомнямзаправямзаравнямзаравямзаразнасямзаразправямзасланямзаставямзастрелямзастъпямзатварямзатоплямзатулямзатурямзатъркалямзатътрямзаудрямзахвалямзахвърлямзачернямзачоплямзашлевямзашумямзлепоставям

И[редактиране]

избавямизбагрямизбелямизбикалямизбистрямизбрулямизбрътвямизбръщолевямизбъбрямизвалямизгарямизгасямизглождямизговарямизготвямиздавямиздирямизкалямизкастрямизкашлямизкирливямизкормямизкумямизкърпямизлавямизменямизмислямизмокрямизмъдрямизмъмрямизнасямизнервямизоставямизострямизправямизпреварямизпълнямизпъплямизпъстрямизравямизстрелямизстъпямизтеглямизтравямизтъркалямизтътрямизфъфлямизхвърлямизхитрямизцъклямизчервявямизчернямизчоплямизщавям

К[редактиране]

калямкашлямкланям

М[редактиране]

мислям

Н[редактиране]

набавямнабрулямнабръщолевямнабъбрямнавалямнавечерямнавирямнавървямнагарямнагиздямнагласямнагнездямнаговарямнаготвямнаграбямнагърбямнадварямнадвнасямнадиплямнадонасямнадоявямнадпреварямнадхвърлямнадхитрямнадървямназорямназубрямназъбямнакалямнакастрямнаквасямнакипрямнакирливямнакланямнаковладямнаконтямнакъдрямнакърмямналавямналепямнамислямнамокрямнамъдрямнанасямнаобикалямнаострямнаперямнапомнямнаправямнапудрямнапъплямнапъстрямнасилямнаситнямнаставямнастъпямнатапямнатеглямнатирямнатоварямнатоплямнатруфямнатурямнатъркалямнаудрямнаулавямнахвалямнахвърлямнахлузямнацепямначернямначупямнашарямнащърбям

О[редактиране]

оагнямобагнямобагрямобгарямобезсмислямобезформямобикалямобистрямоблепямобменямобмислямобстрелямобуславямовалямогелпямогласяможулямокалямокастрямокашлямокрилямомокрямомърлямопомнямоправямопределямопърлямослабямосланямосмислямоставямотбрулямотварямотгласямотговарямотделямоткърмямотлепямотмарямотменямотнасямотоплямотпарямотправямотравямотронямотсенямотслабямоттеглямоттулямотхвърлямотъркалямоформямоцъклямочернямощавям

П[редактиране]

побавямпоблазнямпобратимявямпобъбрямповалямповтарямпогаврямпогасямподавямподгонямподготвямподгърбямподелямподирямподканямподкастрямподкрепямподлепямподлостямподмамямподменямподмесямподмокрямподнасямподонасямподострямподправямподпълнямподравнямподравямподразделямподразнямподръбямподсирямподставямподхвърлямподърлямпозабавямпозабравямпозагасямпозакашлямпозакръглямпозамислямпозаоблямпозатоплямпоизкашлямпоизменямпоизместямпоизмокрямпоизоставямпоизострямпоизправямпоизпъстрямпоизравямпоизтеглямпокашлямпокварямпокланямпокъкрямполуотварямпомислямпонабавямпонавирямпонагиздямпонаготвямпонакалямпонакастрямпонамокрямпонаострямпонапомнямпонасямпонатоплямпонравямпообикалямпообмислямпоокалямпоокастрямпоопомнямпооправямпоотварямпоотделямпопарямпопостоплямпоправямпопрегърбямпопрехвърлямпопритварямпопритеглямпопритулямпопълнямпоразварямпоразговарямпоразделямпораздразнямпоразмислямпоразправямпоразравямпоразтребямпоръбямпоръсямпосмъмрямпосрамямпоставямпостоплямпотапямпотеглямпотретямпотулямпотътрямпохвалямпохлупямпочернямпощурямпревалямпреварямпревъзнасямпрегарямпрегласямпреговарямпрегърбямпредопределямпредоставямпредставямпреживямпрежулямпрежурямпреизпълнямпрекатурямпрекланямпрекръстямпрелистямпременямпреместямпремислямпренагласямпренасямпреосмислямпрепенямпреповтарямпреправямпрепълнямпреравямпреразделямпреразпределямпресилямпрестъпямпретапямпретеглямпретоплямпрефинямпрефърцунямпрехвърлямприбавямпривнасямпригласямприготвямпридирямприклещямприкрепямприлепямпринасямприповтарямприпомнямприправямприпъплямприсланямпристъпямпритварямпритеглямпритулямпритурямпритътрямприхлупямпровалямпроветрямпровъзгласямпрогарямпрогласямпроговарямпрозямпроизнасямпрокашлямпроменямпромислямпромълвямпроправямпрославямпрострелямпротивопоставямпързалям

Р[редактиране]

разбръщолевямразбулямразбунямразбъбрямразвалямразвихрямразвървямразгарямразгащямразгласямразговарямразгонямразделямраздиплямраздразнямразискрямразкалямразкашлямразкъдрямразкървавямразлепямразлигавямразлистямразменямразмислямразнасямразнищямразпалямразпарямразправямразпределямразпъпямразравямразсополивямразставямразстрелямразтапямразтварямразтеглямразтоварямразтурямразхалтавямразхвърлямразхлабямразциврямразчоплямразчорлям

С[редактиране]

самозабравямсамоопределямсамоотравямсамоподготвямсаморазправямсаморазтурямсвалямсговарямсготвямсгърбямсдиплямселямскастрямскланямслепямсменямсмотолевямсмутолевямсмъмрямснасямспастрямсподавямсподелямсподирямспомнямспотирямспотулямсправямсричкопренасямстапямстоварямстоплямстрелямсъбарямсъгласямсъпоставямсъставямсъсухрям

Т[редактиране]

турямтъркалям

У[редактиране]

угасямуговарямудавямудрямулавямумислямунасямуславям

Х[редактиране]

хвърлям