Направо към съдържанието

Уикиречник:Авторско право

От Уикиречник

Уикиречник се подчинява на общите условия на Фондация „Уикимедия“ за авторското право. Наред с това, естеството на проекта поставя някои специфични въпроси.

en:Wiktionary:Copyrights: Никога не използвайте материали, които нарушават авторските права на други лица. Това може да породи правни задължения и сериозно да нарани проекта. Ако имате съмнения, напишете със собствени думи. В крайни случаи участници, които продължават да публикуват материали със защитени авторски права въпреки съответните предупреждения, могат да бъдат блокирани да не редактират, за да се защити проектът.

Авторското право урежда творческа изява на идеи, а не идеи или информация сами по себе си. Поради това е напълно законно да прочетете речникова единица или друга творба, да я преразкажете със свои думи и да я публикувате в Уикиречник. (Виж w:Плагиатство и „честна употреба“ за общи съображения относно необходимостта за преформулиране.)

Отделните думи не са обект на авторски или сродни права, въпреки че някои от тях могат да бъдат търговски марки, но това не пречи да използвате тези думи, ако не произвеждате продукта, конкуриращ носителя на правото на марка. Списъци с думи в стандартна подредба (напр. по азбучен ред) не са защитени с авторски или сродни права, но използването на подбор, подобен на този от другиго, може да създаде подозрения. Използването на дефиниция от защитен с авторско право речник може да нарушава авторски права, но въпреки това може да е „честна употреба”. Всъщност дефиницията често е кратко описание на смисъла на думите, които могат по невнимание да съвпадат с това, което се намира в публикувана творба. Всеки иск за нарушаване на авторското право вероятно ще зависи от доказване на схемата на отделните нарушения.

Някои от случаите ще бъдат фалшива тревога. Например, ако авторът всъщност е автор на текста, която е публикуван на други места при различни условия, това не засяга правото му да го публикува тук под CC-BY-SA или GFDL лиценз, освен ако не противоречи на договора му с издателя, но вие няма как да знаете дали това е така. Също така, понякога ще намерите текста другаде в интернет, където е бил преписан от Уикиречник. И в двата случая е добра идея да се направи бележка на беседата, за да се опровергаят такива фалшиви тревоги в бъдеще.

de:Wiktionary:Urheberrechte_beachten: Във всички случаи за избягване на съмнение в беседата би трябвало да се посочи източник или съгласието на носителя на авторските права. В противен случай трябва да се изхожда от това, че текстът или изображението представлява нарушение на авторските права, и следва да се изтрие. Разрешение от носителя на авторските права за „използване в Уикиречник“ или подобно не е достатъчно. Всяка публикация е автоматично свързана с лицензиране под GFDL/ CC-BY-SA. В случай на съмнение се предполага, че авторът не е дал разрешение за това.

„Честна употреба” за изображения има само по законодателството на САЩ. Поради това използването на изображения с авторски права като „честна употреба” не е желателно в […] Уикиречник.

Ако дадена страница наистина е в нарушение, то администратор ще изтрие незаконното съдържание [т.е. поначало всички засегнати версии от историята] и ще направи бележка в този смисъл в беседата, заедно с оригиналния източник. Ако авторът даде разрешение по-късно, тя може да бъде възстановена.


От 2011 г. са погасени авторските права на речници, чийто последен автор е починал до 1940 г. вкл. Така напр. Речникът на Найден Геров е обществено достояние независимо че е преиздаван през 1978 г. Свободното използване не освобождава от задължението за посочване на името на автора. Ако ползвате такъв речник, моля посочвайте това поне в резюмето на редакцията. За съжаление дефинициите в толкова стари речници понякога могат да бъдат посочени само като остарели или в етимологията.

Казаното, разбира се, не се отнася до правото на цитат. Цитатът може обаче да бъде само кратка илюстрация, а не основното съдържание на статията. При това също е необходимо позоваване на автора му.

За съжаление някои електронно достъпни речници (като http://eurodict.com) нито сочат източниците си, нито става ясно кога са актуализирали отделната единица. Това налага непроверени преди това за нарушение версии да бъдат трити, ако има съвпадение с електронния речник и дефиницията е различна напр. от сканирания Речник на Геров.

Дори отделни речникови единици да не бъдат възприемани като авторскоправни творби, то копирането на множество такива би било ценено с други очи.

Вижте също[редактиране]