Направо към съдържанието

Модул:Label/data

От Уикиречник

Документация за този модул може да бъде създадена на Модул:Label/data/doc

return {
	['anatomy'] =
		{ link = 'анатомия'
		, label = 'анатомия'
		, labelEn = 'anatomy'
		, topcat = 'Aнатомия'
		},
	['asterisms'] =
		{ link = 'астеризъм'
		, label = 'астеризъм'
		, labelEn = 'asterisms'
		, topcat = 'Астеризми'
		},
	['astronomy'] =
		{ link = 'астрономия'
		, label = 'астрономия'
		, labelEn = 'astronomy'
		, topcat = 'Астрономия'
		},
	['astrophysics'] =
		{ link = 'aстрофизика'
		, label = 'aстрофизика'
		, labelEn = 'astrophysics'
		, topcat = 'Астрофизика'
		},
	['biochemistry'] =
		{ link = 'биохимия'
		, label = 'биохимия'
		, labelEn = 'biochemistry'
		, topcat = 'Биохимия'
		},
	['biology'] =
		{ link = 'биология'
		, label = 'биология'
		, labelEn = 'biology'
		, topcat = 'Биология'
		},
	['biotechnology'] =
		{ link = 'биотехнология'
		, label = 'биотехнология'
		, labelEn = 'biotechnology'
		, topcat = 'Биотехнология'
		},
	['botany'] =
		{ link = 'ботаника'
		, label = 'ботаника'
		, labelEn = 'botany'
		, topcat = 'Ботаника'
		},
	['coenzymes'] =
		{ link = 'кофактор'
		, label = 'кофактор'
		, labelEn = 'coenzymes'
		, topcat = 'Кофактор'
		},
	['constellations'] =
		{ link = 'съзвездие'
		, label = 'съзвездие'
		, labelEn = 'constellations'
		, topcat = 'Съзвездие'
		},
	['cosmology'] =
		{ link = 'космология'
		, label = 'космология'
		, labelEn = 'cosmology'
		, topcat = 'Космология'
		},
	['enzymes'] =
		{ link = 'eнзими'
		, label = 'eнзими'
		, labelEn = 'enzymes'
		, topcat = 'Ензими'
		},
	['immunochemistry'] =
		{ link = 'имунохимия'
		, label = 'имунохимия'
		, labelEn = 'immunochemistry'
		, topcat = 'Имунохимия'
		},
	['island'] =
		{ link = 'остров'
		, label = 'остров'
		, labelEn = 'island'
		, topcat = 'Острови'
		},
	['molecular biology'] =
		{ link = 'молекулярна биология'
		, label = 'молекулярна биология'
		, labelEn = 'molecular biology'
		, topcat = 'Молекулярна биология'
		},
	['neuroanatomy'] =
		{ link = 'невроанатомия'
		, label = 'невроанатомия'
		, labelEn = 'neuroanatomy'
		, topcat = 'Невроанатомия'
		},
	['planetology'] =
		{ link = 'планетология'
		, label = 'планетология'
		, labelEn = 'planetology'
		, topcat = 'Планетология'
		},
	['pharmacology'] =
		{ link = 'фармакология'
		, label = 'фармакология'
		, labelEn = 'pharmacology'
		, topcat = 'Фармакология'
		},
	['proteins'] =
		{ link = 'белтъци'
		, label = 'белтъци'
		, labelEn = 'proteins'
		, topcat = 'Белтъци'
		},
	['zootomy'] =
		{ link = 'зоотомия'
		, label = 'зоотомия'
		, labelEn = 'zootomy'
		, topcat = 'Зоотомия'
		},
	['zymurgy'] =
		{ link = 'зимология'
		, label = 'зимология'
		, labelEn = 'zymurgy'
		, topcat = 'Зимология'
		},
	['collective'] =
		{ link = 'събирателен'
		, label = 'събирателен'
		, labelEn = 'collective'
		, topcat = 'Съществителни събирателни имена'
		},
	['common'] =
		{ link = 'нарицателен'
		, label = 'нарицателен'
		, labelEn = 'common'
		, topcat = 'Съществителни нарицателни имена'
		},
	['concrete'] =
		{ link = 'конкретен'
		, label = 'конкретен'
		, labelEn = 'concrete'
		, topcat = 'Съществителни конкретни имена'
		},
	['conversational'] =
		{ link = 'разговорен'
		, label = 'разговорен'
		, labelEn = 'conversational'
		, topcat = 'Разговорни думи'
		},
	['countable'] =
		{ link = 'бройм'
		, label = 'бройм'
		, labelEn = 'countable'
		, topcat = 'Съществителни бройни имена'
		},
	['definite'] =
		{ link = 'определителен'
		, label = 'определителен'
		, labelEn = 'definite'
		, topcat = 'Определителни членове'
		},
	['demonstrative'] =
		{ link = 'показателен'
		, label = 'показателен'
		, labelEn = 'demonstrative'
		, topcat = 'Показателни местоимения'
		},
	['figurative'] =
		{ link = 'преносен'
		, label = 'преносен'
		, labelEn = 'figurative'
		, topcat = 'Преносни значения'
		},
	['grammar'] =
		{ link = 'граматика'
		, label = 'граматика'
		, labelEn = 'grammar'
		, topcat = 'Граматика'
		},
	['impersonal'] =
		{ link = 'обобщителен'
		, label = 'обобщителен'
		, labelEn = 'impersonal'
		, topcat = 'Обобщителни местоимения'
		},
	['history'] =
		{ link = 'история'
		, label = 'история'
		, labelEn = 'history'
		, topcat = 'История'
		},
	['indefinite'] =
		{ link = 'неопределителен'
		, label = 'неопределителен'
		, labelEn = 'indefinite'
		, topcat = 'Неопределителни членове'
		},
	['indefinite pronoun'] =
		{ link = 'неопределителен'
		, label = 'неопределителен'
		, labelEn = 'indefinite pronoun'
		, topcat = 'Неопределителни местоимения'
		},
	['interrogative'] =
		{ link = 'въпросителен'
		, label = 'въпросителен'
		, labelEn = 'interrogative'
		, topcat = 'Въпросителни местоимения'
		},
	['intransitive'] =
		{ link = 'непреходен'
		, label = 'непреходен'
		, labelEn = 'intransitive'
		, topcat = 'Непреходни глаголи'
		},
	['language'] =
		{ link = 'език'
		, label = 'език'
		, labelEn = 'language'
		, topcat = 'Езици'
		},
	['negative'] =
		{ link = 'отрицателен'
		, label = 'отрицателен'
		, labelEn = 'negative'
		, topcat = 'Отрицателни местоимения'
		},
	['old'] =
		{ link = 'остарял'
		, label = 'остарял'
		, labelEn = 'old'
		, topcat = 'Остаряли думи'
		},
	['personal'] =
		{ link = 'личен'
		, label = 'личен'
		, labelEn = 'personal'
		, topcat = 'Лични местоимения'
		},
	['possessive'] =
		{ link = 'притежателен'
		, label = 'притежателен'
		, labelEn = 'possessive'
		, topcat = 'Притежателни местоимения'
		},
	['postpositional'] =
		{ link = 'постпозитивен'
		, label = 'постпозитивен'
		, labelEn = 'postpositional'
		, topcat = 'Постпозитивни наречия'
		},
	['pronominal'] =
		{ link = 'местоименен'
		, label = 'местоименен'
		, labelEn = 'pronominal'
		, topcat = 'Местоименни наречия'
		},
	['proper'] =
		{ link = 'собствен'
		, label = 'собствен'
		, labelEn = 'proper'
		, topcat = 'Съществителни собствени имена'
		},
	['reflexive'] =
		{ link = 'възвратен'
		, label = 'възвратен'
		, labelEn = 'reflexive'
		, topcat = 'Възвратни местоимения'
		},
	['relative'] =
		{ link = 'относителен'
		, label = 'относителен'
		, labelEn = 'relative'
		, topcat = 'Относителни местоимения'
		},
	['subordinating'] =
		{ link = 'подчинителен'
		, label = 'подчинителен'
		, labelEn = 'subordinating'
		, topcat = 'Подчинителни съюзи'
		},
	['transitive'] =
		{ link = 'преходен'
		, label = 'преходен'
		, labelEn = 'transitive'
		, topcat = 'Преходни глаголи'
		},
	['uncountable'] =
		{ link = 'неброим'
		, label = 'неброим'
		, labelEn = 'uncountable'
		, topcat = 'Съществителни неброими имена'
		},
	['horticulture'] =
		{ link = 'растениевъдство'
		, label = 'растениевъдство'
		, labelEn = 'horticulture'
		, topcat = 'Растениевъдство'
		},
	['phycology'] =
		{ link = 'aлгология'
		, label = 'aлгология'
		, labelEn = 'phycology'
		, topcat = 'Алгология'
		},
	['lichenology'] =
		{ link = 'лихенология'
		, label = 'лихенология'
		, labelEn = 'lichenology'
		, topcat = 'Лихенология'
		},
	['phytopathology'] =
		{ link = 'фитопатология'
		, label = 'фитопатология'
		, labelEn = 'phytopathology'
		, topcat = 'Фитопатология'
		},
	['bryology'] =
		{ link = 'бриология'
		, label = 'бриология'
		, labelEn = 'bryology'
		, topcat = 'Бриология'
		},
	['cytology'] =
		{ link = 'цитология'
		, label = 'цитология'
		, labelEn = 'cytology'
		, topcat = 'Цитология'
		},
	['developmental biology'] =
		{ link = 'биологична еволюция'
		, label = 'биологична еволюция'
		, labelEn = 'developmental biology'
		, topcat = 'Биологична еволюция'
		},
	['embryology'] =
		{ link = 'ембриология'
		, label = 'ембриология'
		, labelEn = 'embryology'
		, topcat = 'Ембриология'
		},
	['obstetrics'] =
		{ link = 'аушерство'
		, label = 'акушерство'
		, labelEn = 'obstetrics'
		, topcat = 'Акушерство'
		},
	['teratology'] =
		{ link = 'тератология'
		, label = 'тератология'
		, labelEn = 'teratology'
		, topcat = 'Тератология'
		},
	['ecology'] =
		{ link = 'екология'
		, label = 'екология'
		, labelEn = 'ecology'
		, topcat = 'Екология'
		},
	['genetics'] =
		{ link = 'генетика'
		, label = 'генетика'
		, labelEn = 'genetics'
		, topcat = 'Генетика'
		},
	['genealogy'] =
		{ link = 'генеалогия'
		, label = 'генеалогия'
		, labelEn = 'genealogy'
		, topcat = 'Генеалогия'
		},
	['medical genetics'] =
		{ link = 'медицинска генетика'
		, label = 'медицинска генетика'
		, labelEn = 'medical genetics'
		, topcat = 'Медицинска генетика'
		},
	['marine biology'] =
		{ link = 'морска биология'
		, label = 'морска биология'
		, labelEn = 'marine biology'
		, topcat = 'Морска биология'
		},
	['fruit'] =
		{ link = 'плод'
		, label = 'плод'
		, labelEn = 'fruit'
		, topcat = 'Плодове'
		},
	['geology'] =
		{ link = 'геология'
		, label = 'геология'
		, labelEn = 'geology'
		, topcat = 'Геология'
		},
}