Беседа:бламирам

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Опитах да поправя грешно посочения като синоним глагол "бойкотирам" и вместо него сложих "виня, критикувам"; редакцията ми беше върната от редактор Iliev но не откривам аргументи/причини.

Бойкот и бламиране са свързани с различни практики, имат различен произход, значение и употреба и НЕ са синоними. Моля за мнение на базата и на етимологията:

blame (n.)[1] early 13c., "an act or expression of disapproval, rebuke, etc., for something deemed wrong;" mid-14c., "responsibility for something that is wrong, culpability," from Old French blasme "blame, reproach; condemnation," a back-formation from blasmer "to rebuke" (see blame (v.)).

blâmer [2] Étymol. ET HIST. − 1. Ca 1050 « faire des reproches à qqn » (Alexis, 47edans T.-L.); ca 1050 « condamner qqc. » (Ibid., 13c, ibid.); 2. 1177 « accuser » (Chr. de Troyes, Chevalier Lion, 4397, ibid.); en partic. 1690 (Fur. : Blasmer, se dit aussi d'une peine infamante ordonnée en Justice pour quelque action dont on fait faire reparation d'honneur). D'un lat. vulg. *blastemare forme issue du lat. chrét. blasphemare (blasphémer*) plutôt par dissimilation de labiales que par croisement avec aestimare, le lien sém. entre les 2 verbes étant assez lâche (Cor., s.v. lastimar). L'existence de *blastemare est attestée par les formes rom. de même type, v. REW3, cf. blastema pour blasphema (Pirson, La Lang. des Inscriptions lat. de la Gaule, Bruxelles, 1901, p. 231). Le sens de blasphemare s'est rapidement affaibli en celui de « blâmer, réprouver en public » (613-658, Chronique de Frédégaire, MGH Scriptor. rer. meroving. II, éd. Krusch, Hannover 1888, p. 142, 2 dans Bambeck, p. 7).

Anemonia (беседа) 07:35, 23 февруари 2018 (UTC)

Благодаря Ви сърдечно за желанието да помагате на свободното познание, и в частност -- на Уикиречник. Във всички тези речници, като синоними са посочени едни и същи думи. Вие искате да замените първите (т.е. най-близките) от тях с „критикувам“ и „виня“. Освен, че по този начин Уикиречник ще влезе в противоречие с останалите речници, аз също не мога да се съглася, че тези думи са по-близки синоними. Напротив, за мен между „критикувам/виня“ и „бламирам“ има доста голяма разлика. „Бойкотирам“ също има определени различия, но все пак е доста по-близко до смисъла на „бламирам“. Между другото, не мисля, че използването на чужди тълковни речници е особено подходящо. Все пак тук говорим за българския език.
— Luchesar • Б/П 16:55, 24 февруари 2018 (UTC)
Нямам никакви претенции, че критикувам, виня/обвинявам са по-близки синоними - всъщност не си дадох сметка, че има някаква йерархия според реда на изброяване; проблемът ми е единствено с "бойкотирам", който е с твърде различно значение, а именно едностранно прекратяване на отношения, отказ от определени права и задължения, т.н. Докато този, който "бламира" е в някаква властова позиция, има правомощията да "отстрани от власт чрез гласуване", да лиши от доверие на базата на някаква доказана "вина" най-общо казано (оттук виня, осъждам, т.н.).
За чуждите речници, принципно съгласна, разбира се, но в случая ми се струва оправдано тъй като става дума за чуждица и е най-добре да се обърнем към етимологията и първоизточниците - в случая френски от латински.
Anemonia (беседа) 19:33, 24 февруари 2018 (UTC)
За мен „бойкотирам“ все пак е по-близко до „бламирам“, отколкото „виня“ или „критикувам“, но езиците не са ми специалност. За чуждиците съм съгласен, но дори те с времето могат да придобият специфично значение в езика, в който са възприети, което да не съвпада напълно с това в оригиналния език. Така или иначе, в тези проекти (имам предвид Уикипедия, Уикиречник и останалите свързани) един от най-важните принципи е използването на благонадеждни източници. Затова би било добре, ако успеем да проверим тези въпроси в по-сериозни източници (някога имаше специализирани синонимни речници на българския език -- не знам дали все още има актуални такива).
— Luchesar • Б/П 21:32, 24 февруари 2018 (UTC)
Ок, търсим благонадеждни източници и няма да "бойкотирам" уикиречник :) Междувременно, мисля че ще наклоня везните със следното - английският израз съответстващ на нашето бламиране е motion to censure, pass censure on, vote of censure; ВСИЧКИ дефиниции на censure (на френски blâmer и различно от censor!) започват със силно неодобрение, порицание и критика, включително и английско-българските речници.
http://rechnik.info/censure
http://www.rechnik-bg.com/index.php
https://www.ldoceonline.com/dictionary/vote-of-censure
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/censure Anemonia (беседа) 12:00, 28 февруари 2018 (UTC)