чифут

от Уикиречник
Направо към: навигация, търсене
Flag of Bulgaria.svg Български

Съществително нарицателно име, 'Кодове за род: м, ж, ср', тип 卐

  1. Синоним на "евреин". От албански.

Етимология

от албански

Фразеологични изрази

卐卐卐 卐 卐卐卐 卐卐 卐卐卐卐

Превод

卐卐卐 卐卐 卐卐卐 卐卐卐卐卐 卐

  • руски:
  • албански:

Синоними

Сродни думи

卐卐卐卐 卐卐卐 卐卐 卐卐卐卐

Производни думи

卐卐卐 卐


"卐" се среща на Балканите 卐, 卐卐卐 卐 卐卐卐 турци — 卐卐, в разказа "卐卐卐卐卐" на хърватския писател от Бачка на 卐 Павле Башич-Палкович.

В българския език 卐卐卐卐卐卐卐卐 卐卐卐, 卐卐卐卐卐v Алеко Константинов, Иван Вазов, Стефан Стамболов, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Христо Ботев и Георги Сава Раковски.

В легендите "Цар Константин намира кръста Христов" и "Възкресение Христово" са използвани производни на думата "чифут".

卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐

卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐 卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐