Направо към съдържанието

изселване

От Уикиречник

Какво е изселване? »Неговото определение и значение

Думата изселване се използва за определяне на действието, с което материалното владение на недвижим имот се отнема от физическо лице, със заповед на съдебен или държавен орган в съответствие с присъда, която декларира изселването на наемателя или собственика от имота. Изселване може да се случи и в случай на извънредна ситуация, която застрашава живота на хората в сградата. Например земетресение, пожар, наводнение и т.н.Причините, които мотивират наемодателя да изпрати наемателя си за изгонване, могат да бъдат: изтичане на договора за наем. Неплащане на две наеми. Нуждата на наемателя да заеме имота му. Трябва да направите промени в имота и т.н.


Когато изселването се извършва, тъй като наемателят не се е съобразил с плащането на наема, предварително трябва да бъдат изпълнени определени стъпки, сред които са:

Трябва да се изпрати писмено известие, посочващо причината за изселването (неплащане, изселване по причина, прекратяване на договора за наем). Съдебни призовки. Заведено е дело за изселване. Отговор на наемателя.

Изслушване за изгонване. Изгонване. Когато изселването е без причина, в този случай собственикът на имота няма основание да нареди изселване. Наемодателят може да направи това, ако лизингът изтече, в противен случай той няма да може да освободи наемателя. Конструктивно изселване се случва, когато наемодателят използва незаконни методи за изгонване на наемателя, като спиране на тока, смяна на ключалките и т.н. този вид изселване може да мотивира наемателя да предприеме правни действия срещу собственика на имота.


Това е термин, който обхваща всички процеси, които водят до изселване на имот. Изселването се отнася и до ниската продължителност на живота, която те дават


Изгонването е термин, тясно свързан с икономиката, но от гледна точка на лизинга. Изселването се състои в изселване на


Думата exodus произлиза от латинското „exodus" и от гръцкото „ἔξοδος", което означава изход. Това се отнася до втората книга на Библията, която е текст